Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Angstmestring inn i skolen

Elisabeth Bakke Husabø disputerer 11.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Implementation of indicated anxiety prevention in schools".

Hovedinnhold

Nå kan helsesykepleiere og annet helsepersonell gi mestringskurs i skoletiden til unge som sliter med angst. Det viktigste er fokus på implementering, og at de som holder kursene får opplæring og veiledning. Dette lavterskeltilbudet gir hjelp uten ventetid, til en gruppe som ofte ikke får nødvendig hjelp.

Elisabeth Husabø har i sin doktorgrad tatt utgangspunkt i den første norske effektstudien av mestringskurs for angst gitt på ungdomsskoler. Studien inkluderte 313 norske ungdommer fordelt på flere landsdeler. Husabø undersøker forhold som påvirker gjennomføring av kursene, som er basert på kognitiv atferdsterapi.

Den første artikkelen undersøker om ungdommene som deltok hadde symptomer på angst og depresjon i en slik grad at de hadde diagnoser. Majoriteten hadde angstdiagnoser, til tross for at kursene var ment som lavterskeltiltak for unge med angstsymptomer, uten diagnoser. Svært få av ungdommene hadde fått hjelp tidligere.

Den andre artikkelen undersøker hvordan helsesykepleiere og øvrige gruppeledere fulgte kursmanualen, og tilrettela kursene på en god måte, og om det er en sammenheng med hvor godt ungdommene responderte på kurset. Gruppelederne gav kursene på en god måte, men graden av etterlevelse og kompetanse fra deres side hadde ikke betydning for bedringen ungdommene opplevde. Dette viser at helsesykepleiere og helsepersonell uten tidligere erfaring kan gi slike kurs, gitt at de får innføring og veiledning av kompetent personell på forhånd og underveis. Altså trenger man ikke være psykolog for å gjøre dette.

Den tredje artikkelen undersøker gruppeledernes erfaringer. De oppga en rekke forhold som viktige for å lykkes: Opplæring, veiledning, og støtte fra kollegaer gav dem opplevelse av å ha kompetanse. Å se ungdommer oppleve bedring gav motivasjon til å fortsette. Tett samarbeid med lærere gjorde rekruttering av ungdom enklere.

Personalia

Elisabeth Bakke Husabø (f.1987) er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (2016). Husabø var ansatt som stipendiat på Haukeland Universitetssykehus og nå i NORCE, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest). Hun tok forskerutdanningen ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Veiledere har vært Gro Janne Wergeland (Haukeland Universitetssykehus), Bente Haugland (UiB), og Terje Ogden (NUBU). Doktorgraden er finansiert av Helse Vest og RKBU Vest.