Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Innovasjoner for nyfødte i lavinntektsland

Susanna Myrnerts Höök disputerer 12.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Supporting neonatal resuscitation in low-resource settings - Innovations and new strategies".

Hovedinnhold

I mors liv får fosteret oksygen via morkaken. Etter fødselen skal den nyfødte selv forsyne egne lunger med oksygen, en dramatisk omstilling hvor hvert minutt teller. I løpet av et minutt bør den nyfødte puste selv eller ha fått pustehjelp. Dette går ikke alltid bra, mer enn 700 000 nyfødtdødsfall årlig er forårsaket av manglende oksygentilførsel under eller etter fødselen. Nesten alle slike dødsfall skjer i lavinntektsland der helsepersonell kan ha begrenset opplæring i luftveishåndtering og hjerterytmevurdering av den nyfødte. I tillegg mangler disse fødeklinikkene ofte pålitelig overvåkingsutstyr.

Dette doktorgradsarbeidet har sett på effekten av to nye innovasjoner ment å bidra til å bedre luftveishåndtering og hjerterytmevurdering av nyfødte. Det ene tiltaket er bruk av larynksmaske, et nytt hjelpemiddel for nyfødte, som føres inn i svelget og skaper en stabil passasje til luftrøret. I pilotstudier har denne metoden vist seg å være mer effektiv sammenlignet med konvensjonell ansiktsmaske-bag. Ifølge de internasjonale retningslinjene bør helsepersonell samtidig evaluere hjerterytmen/pulsen hos barnet, men dette er ikke understreket i jordmødrenes opplæring. Til dette doktorgradsarbeidet ble det derfor i tillegg til å gi opplæring i bruk av masker utviklet en gratis app (NeoTapLS, tap4life.org) til forenklet pulsvurdering. Begge disse innovasjonene har jordmødre som mulige brukere. Effekten av opplæringsprogrammet for larynksmaske og ansiktsmaske samt den nye appen ble testet i en klinisk studie ved Ugandas største sykehus Mulago i Kampala. 1163 nyfødte som trengte pustehjelp ved fødselen ble inkludert, randomisert til larynks- eller ansiktsmaske og filmet. Pulsvurdering ble gjort med støtte fra NeoTapLS-appen. Resultatene viste at jordmødrene trygt kan bruke larynksmasken. Imidlertid førte larynksmasken ikke til redusert dødelighet eller mindre hjerneskade, publisert i The New England Journal of Medicine. NeoTapLS kan brukes av jordmødre etter utvidet trening.

Personalia

Susanna Myrnerts Höök (f. 1975) er lege, utdannet ved Göteborgs Universitet i 2002 og spesialist i pediatri i 2015. Hun jobber på Akutvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm. Hun er med-gründer i organisasjonen Tap4Life.org. Doktorgraden utgår fra Senter for Internasjonal Helse, IGS ved UiB. Veiledere har vært professor Thorkild Tylleskär ved UiB, førsteamanuensis Tobias Alfvén og professor Mats Blennow ved Karolinska Institutet og PhD Anna Bergström, Uppsala Universitet.