Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fysisk kapasitet og sykdomsprognose for KOLS pasienter

Marie Johanne Waatevik disputerer 11.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exercise capacity and disease prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease".

Hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en progredierende lungesykdom. Den kjennetegnes ved trangere luftveier som forårsaker tung pust og redusert fysisk kapasitet. Kan fysisk kapasitet, og de funksjonelle konsekvensene av den, fortelle noe om sykdomsprognosen til KOLS-pasienter?

Waatevik har i sin doktorgrad tatt utgangspunkt i studien BergenKOLS, en studie med halvårlige oppfølginger av KOLS-pasienter og kontroller over en 3 års periode. Deltakerne måtte gjennom mange undersøkelser, blant annet lungefunksjonstester, måling av fettmasse og fettfrimasse, CT-undersøkelse og spørreskjemaer. Fysisk kapasitet ble målt med seks minutters gangtest som målte gangdistanse, fall i oksygenmetning og grad av tungpust.

Avhandlingen viser at lavere lungefunksjon, økende alder, økende grad av tungpust og komorbiditeter, og nedsatt grad av fysisk aktivitet var relatert til kortere gangdistanse. Lavere lungefunksjon var relatert til fall i oksygenmetning, mens høyere fettmasse indeks og fettfrimasse indeks, økende grad av komorbiditeter og tidligere røykere var relatert til økt tungpust under aktivitet. Grad av emfysem funnet på CT-bilder, viste i tillegg å være en risikofaktor for å både utvikle og ha gjentakende fall i oksygenmetning under aktivitet. Fall i oksygenmetning viste også å være forbundet med en økt risiko for død hos KOLS-pasienter. Det ble også funnet en sammenheng mellom fall i oksygenmetning og økt nedgang i lungefunksjon, muskelmasse og hyppighet av forverrelser av sykdommen.

Med avhandlingen har Waatevik identifisert kjennetegn ved pasienter med kortere gangdistanse, fall i oksygenmetning, og økt grad av tungpust. Særlig dem med fall i oksygenmetning under aktivitet har en økt risiko for dårligere prognose: fall i lungefunksjon og også dødelighet. Denne kunnskapen kan bidra til mer målrettet behandling for den enkelte pasient.

Personalia

Marie Johanne Waatevik (f.1981) er oppvokst i Bergen. Hun er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo (2005), med master i fysioterapivitenskap (2011) fra UiB. Waatevik var ansatt som stipendiat på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) med finansiering fra Fysiofondet. Hun tok forskerutdanningen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, det medisinske fakultet, UiB. Veiledere har vært Ane Johannessen (UiB), Bente Frisk (HUS, HVL), Tomas Eagan (HUS, UiB) og Francisco Real (HUS, UiB).