Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Måling av havstrømmer fra radarsatellitt

Artem Moiseev disputerer 20.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ocean surface currents derived from Sentinel-1 SAR Doppler shift measurements".

Hovedinnhold

De store havstrømsystemene er viktig for regulering av klima og vær. Havstrømmer innvirker også på forflytting av fiskeegg og -larver så vel som miljøgifter, oljesøl og plast. De sterkeste globale havstrømmene vi kjenner til kan nå opp i en fart av 2-3 m/s.

Kjennskap til havstrømmer gir derfor et viktig bidrag til overvåking og studier av klima og det marine miljø. Likeledes er kjennskap til havstrømmer nyttig for maritime installasjoner, fartøy og søk- og redningsoperasjoner til havs.

Måling av havstrømmer gjøres fra instrumenter i sjøen, fra landbasert fjernmåling og fra satellitter. Kun målinger fra satellitt gir tilfredsstillende global dekning. I dette doktorgradsarbeidet har Artem Moiseev tatt i bruk Doppler skift målinger fra den Europeiske Romfartsorganisasjonen’s Sentinel-1 radarsatellitt til å avlede overflatestrøm. For å lykkes med dette er det strengt nødvendig å korrigere for bidraget til Doppler skiftet fra bevegelsen til bølger. Til dette har Moiseev utviklet en ny empirisk metode som bestemmer og fjerner dette bølge-induserte bidraget. Et rendyrket Doppler skift signal er så fremkommet og omregnet til overflatestrøm.

Moiseev har videre testet og sammenlignet den radarsatellitt-baserte overflatestrømmen med drivbaner fra bøyer og landbasert HF-radar, både globalt så vel som for havstrømmene i de Nordiske Hav og den Norske Kyststrøm. Resultatene er lovende og antyder at metoden vil kunne danne grunnlag for rutinemessig bruk av Doppler skift målinger fra radarsatellitter til bestemmelse av havstrømmer.

Personalia

Artem Moiseev har en M.S. grad fra Russian State Hydrometeorological University i St. Petersburg i 2016. Fra september 2017 har Moiseev vært stipendiat ved Nansensenteret i Bergen.