Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Innvandrerentreprenørskap handler om mye mer enn profitt

Ann Cathrin Corrales-Øverlid disputerer 21.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A Culinary Quest: Peruvian Women Entrepreneurs in Southern California Negotiating Gender, Home, and Belonging."

Hovedinnhold

I avhandlingen utforsker Corrales-Øverlid peruanske kvinners erfaringer med å starte egen matbedrift i Sør-California. Gjennom intervjuer med 35 bedriftseiere i og rundt Los Angeles samt aktiv deltakelse i det peruanske innvandrermiljøet, undersøker hun hvordan kvinnene forhandler om kjønn, hjem og tilhørighet gjennom såkalt kulinarisk entreprenørskap.

Basert på empiriske funn utvikler Corrales-Øverlid et nytt teoretisk rammeverk: «a nested approach to immigrant and ethnic entrepreneurship». Ved å bygge på nyere forskning om «hjem» som analytisk konsept for å forstå innvandreres møte med mottakersamfunnet, viser hun hvordan entreprenørskapsprosesser er forankret i større livsprosjekt samt i innvandreres søken etter hjem og tilhørighet.

Avhandlingen argumenterer at gjennom kulinarisk entreprenørskap forhandler kvinnene om anerkjennelse i det offentlige rom. Bedrifter som tilbyr en stadig mer velrenommert peruansk matkultur spiller en viktig rolle når peruanske innvandrere skaper hjem og søker om tilhørighet i en kontekst hvor latinamerikanere ofte er stigmatisert.

Kunnskap om matlaging blir en viktig ressurs for entreprenørskap, men er forankret i kryssende kjønns-, etnisitet- og klassestrukturer. Ved å utøve det Corrales-Øverlid kaller «situert interseksjonelt aktørskap» forhandler kvinnene til seg lederposisjoner i individuelle og familiedrevne bedrifter. Studien viser også hvordan mødre som organiserer egen bedrift rundt omsorgsoppgaver forsterker tradisjonelle kjønnsrollemønster i familien, mens de samtidig utfordrer kjønnede strukturer i et økonomisk system som er organisert rundt en individualistisk maskulin norm og som trekker klare grenser mellom familie og arbeid.

Avhandlingen utfordrer dermed tidligere etnisk entreprenørskapsforskning som med et smalt fokus på profitt og sosial mobilitet har oversett den videre betydningen slike bedrifter kan ha i innvandreres hverdagsliv og hjemskapelsesprosesser.

Personalia

Ann Cathrin Corrales-Øverlid (f. 1980) er oppvokst på Valderøya utenfor Ålesund og har en mastergrad i spansk språk og latinamerikastudium fra Universitetet i Bergen og Pontificia Universidad Católica del Perú. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Hovedveileder for avhandlingen har vært Synnøve Ones Rosales fra Universitetet i Bergen, og biveileder har vært Pierrette Hondagneu-Sotelo fra the University of Southern California.