Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kosthold, vektendring, koronar hjertesykdom og død.

Teresa Risan Haugsgjerd disputerer 3.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diet, weight change, coronary heart disease and death ".

Hovedinnhold

Det er usikkerhet omkring sammenhengen mellom vektendring hos eldre og dødelighet. Offisielle kostholdsråd inkluderer å begrense inntaket av mettet fett for å unngå forhøyet kolesterol og dermed økt risiko for hjertekarsykdommer. En reduksjon av inntaket av mettet fett kan imidlertid føre til at inntaket av karbohydrater øker, inkludert raffinerte karbohydrater. Samtidig inneholder matvarer med mye mettet fett også vitamin K som kan tenkes å være gunstig med tanke på hjertekarsykdommer.

Data fra Helseundersøkelsene i Hordaland ble benyttet for å studere sammenhengen mellom vektendring og dødelighet hos eldre, samt kosthold og koronar hjertesykdom hos middelaldrende.

Sammenhengen mellom vektendring og død ble studert blant 2935 menn og kvinner, 71-74 år, som hadde fått vekt målt både i 1992-93 og i 1997-99. Vektendring ble så sammenstilt med død mellom 1997-99 og ut år 2012. Gruppen med stabil vekt ble sammenliknet med grupper som opplevde vekttap eller vektøkning på 5% eller mer. Resultatene viste at selv et moderat vekttap var assosiert med økt risiko for død, mens en vektøkning måtte være vesentlig for at den skulle være assosiert med økt risiko for død.

Sammenhengen mellom kosthold og koronar hjertesykdom ble studert blant ca. 3000 menn og kvinner i alderen 47-49 år i 1997-99. Disse ble fulgt opp ut år 2009 med hensyn til forekomst av koronar hjertesykdom. Vi fant at høyere inntak av hovedsakelig sukkerrike karbohydrater og lavere inntak av mettet fett, spesielt fra ost, var assosiert med høyere risiko for koronar hjertesykdom. Utskiftning av karbohydrater med totalt fett var assosiert med lavere risiko for koronar hjertesykdom. Et høyere inntak av vitamin K2 var assosiert med lavere risiko for koronar hjertesykdom.

Resultatene antyder at vekt bør måles rutinemessig hos eldre hjemmeboende. Videre støtter resultatene opp under kostholdsanbefalinger med fokus på matvarer og kostholdsmønstre fremfor enkle næringsstoffer.

Personalia

Teresa Risan Haugsgjerd (f.1989) har mastergrad i klinisk ernæring fra UiB. Hun har vært ansatt som PhD stipendiat i perioden 2016-2021. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet var Grethe S. Tell. Biveiledere var Grace M. Egeland, Ottar K. Nygård, Jannicke Igland og Gerhard Sulo.