Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Betennelsesmarkører og sykdomsforløp ved kols

Gunnar Reksten Husebø disputerer 2.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Systemic inflammatory markers as predictors of longitudinal outcomes in COPD".

Hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) innebærer varig nedsatt lungefunksjon og varierende grad av tungpust hos pasientene. Det er stor variasjon i sykdomsforløpet ved kols, og der mange pasienter kun har milde symptomer, kan andre oppleve et raskt fall i lungefunksjon, hyppige forverringer/infeksjoner, gjentatte sykehusinnleggelser samt forkortet levetid. Kronisk betennelse (inflammasjon) i luftveier og lunger er antatt å spille en viktig rolle i sykdomsutviklingen ved kols, spesielt hos pasienter med et alvorlig sykdomsforløp.

I avhandlingen har Husebø undersøkt nivåene av flere ulike inflammasjonsmarkører hos 433 kolspasienter og 325 friske kontroller over en periode på 3 år. Studien påviser flere sammenhenger mellom økt inflammasjon og alvorlighetsgrad ved kols. Studien avdekker også flere markører som er sterkt knyttet opp mot økt antall kolsforverringer, raskere fall i lungefunksjon, økt dødelighet og utvikling av lungekreft.

Resultatene fra studien kan brukes til å utvikle markører til bruk i diagnostikk både ved kols og kolsforverringer, samt identifisere markører som kan være angrepspunkter for medikamentell behandling ved kols.

Personalia

Gunnar Reksten Husebø (f.1978) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2004). Han jobber nå som overlege ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen med finansiering fra Universitetet i Bergen og Lungeavdelingen. Hovedveileder er professor Tomas Eagan, biveiledere er 1. amanuensis Rune Nielsen og professor Per Bakke.