Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Billedanalyse av morfologi og funksjon av de øvre luftveier

Xin Feng disputerer 11.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Image-based analyses of morphology and function in the upper airway of orthodontic patients".

Hovedinnhold

Adenoidhypertrofi (AH) er en av de vanligste årsakene til nasal obstruksjon hos barn og unge. Totalt regner man at opp mot 49.7% har denne tilstanden i verden. AH kan forårsake pusting gjennom munnen, snorking, astma, taleproblem og obstruktiv søvnapné. Forskning har vist en sammenheng mellom AH og kraniofaciale abnormiteter og derfor bør vurdering av adenoid være en integrert del av en kjeveortopedisk behandling.

Rapid maxillary expansion (RME) er en effektiv kjeveortopedisk behandling for å utvide volumet i munnhulen, øke volumet i nesen og dermed reduserer nasal obstruksjon. Betydningen av en radiologisk framstilling av AH og hvordan dette henger sammen med pusting mangler. Derfor er kunnskap om morfologi og aerodynamikk nødvendig for å verifisere om RME kan ha en betydning for de øvre luftveier.

Denne avhandlingen inneholder 4 artikler som vurderer de morfologiske og aerodynamiske egenskapene i de øvre luftveiene. Videre studeres sammenhengen med adenoidstørrelse ved bruk av lateralt kefalogram, cone beam computed tomography (CBCT) og computational fluid dynamic (CFD). Til sist ble endring i morfologi i de øvre luftveier og de aerodynamiske egenskapene etter RME undersøkt. En påfallende negativ sammenheng mellom adenoidstørrelse målt på laterale cephalogrammer og nasopharynx-volum målt på CBCT ble obervert. Billedbasert CFD-simulering viste at luftstrømningshastighet, både ved innpust og utpust, ble endret hos pasienter med forstørrede adenoider. For effekten av RME på de øvre luftveiene, ble det ikke funnet en statistisk sammenheng verken på de morfologiske egenskapene eller aerodynamisk funksjon.

Xin Feng konkluderer i sin avhandling med at størrelsen på adenoid målt på laterale kefalogrammer er en gjennomførbar metode for å beregne mulig neseobstruksjon relatert til forstørret adenoid hos barn og unge. Effekten av RME på de øvre luftveier i form av økt volum i nese, svelg og forbedret aerodynamisk funksjon kunne ikke bekreftes.

Personalia

Xin Feng (f.1981) er utdannet radiolog fra Dalian Medisinsk Universitet, Kina (2009). Hun er lege i spesialisering i radiologi ved Institutt for Dalian klinisk odontologi (2016). Doktorgradsarbeidet er gjennomført på seksjon for odontologisk røntgendiagnostikk, institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, UiB. Veiledere har vært Xie-Qi Shi (UiB), Stein Alte Lie (UiB), og Kristina Hellén-Halme (Malmö Universitet).