Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nivåer av viktige mineraler og bly etter fedmekirurgi

Solveig Meyer Mikalsen disputerer 8.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Essential and Toxic Elements Before and After Roux-en-Y Gastric Bypass".

Hovedinnhold

Fedmekirurgi tilbys pasienter med alvorlig overvekt tilsvarende BMI > 40 kg/ m2, eller > 35 kg/ m2 dersom de har tilleggssykdommer. Hvert år blir ca 3000 pasienter operert for overvekt i Norge. Fedmekirurgi medfører redusert inntak og opptak av næringsstoffer som kroppen trenger. I denne doktorgraden har man undersøkt hvordan nivåene av viktige mineraler og tungmetaller endret seg etter at pasientene ble operert. Det viste seg at ett år etter fedmekirurgi hadde pasientene gjennomsnittlig lave nivåer av de viktige mineralene magnesium, kobber, sink og selen, mens nivået av bly hadde steget med 73%.

Dette er bekymringsfullt ettersom omkring 80% av pasienter som opereres med fedmekirurgi er kvinner i fertil alder. Overvekt er assosiert med infertilitet, og vekttap etter fedmekirurgi er vist å kunne øke fertiliteten. For gravide og ammende kvinner er det spesielt viktig å ha gode nivåer av viktige næringsstoffer og lave nivåer av toksiske stoffer i blodet. Funnene i denne doktorgraden bør derfor få konsekvenser for oppfølging av pasienter som er blitt behandlet med fedmekirurgi, spesielt kvinner i fertil alder som har et ønske om å bli gravide.

Personalia

Solveig Meyer Mikalsen er spesialist i medisinsk biokjemi og avdelingsoverlege i avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi ved Sykehuset Innlandet HF. Veiledere og medforfattere i dette prosjektet er Jan Olav Aaseth, Anne Lise Bjørke Monsen, Jon Elling Whist og Trond Peder Flaten.