Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mikroorganismer fra havet som en kilde til nyttige enzymer

Hasan Arsın disputerer 9.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sequence-based enzyme discovery from marine microbial diversity:".

Hovedinnhold

Enzymer, som setter i gang spesifikke reaksjoner, finnes i ulike typer, f.eks. proteaser og nukleaser, som respektivt klipper i stykker proteiner og DNA. I dag brukes de i mange industrielle felt, bl.a. for å produsere matvarer, i vaskemidler, i medisinsk behandling og forskning. Nye enzymer med diverse egenskaper kan forbedre flere prosesser, øke bruk av fornybare ressurser og bidra til å opprette nye metoder og verdifulle produkter i tråd med en mer miljøvennlig, sirkulær bioøkonomi. Havet er hjem til et mangfold av habitat, fra iskalde, arktiske farvann, til mørke dybder og glovarme, hydrotermiske skorsteiner med særdeles sterke kjemiske miljø. Disse ekstreme levevilkårene gir allikevel grobunn for mikrobielt liv, bl.a. for bakterier, arker og virus. Gensekvenseringsteknologi har gitt oss nøkkelen for å studere mikrobielle gener, som er en rik ressurs for å oppdage nye enzymer. Å lete i særskilte omgivelser kan føre til enzymer med tilhørende egenskaper (f.eks. varmestabile enzymer fra varme steder). Prosessen starter med mikrobenes gener som analyseres for å identifisere enzymer og forutsi deres aktivitet. Utvalgte gener blir brukt for å produsere enzymene i spesialiserte bakterier som Escherichia coli. Etter produksjon kan enzymaktivitet og struktur karakteriseres, men utfordringer innen genidentifikasjon og produksjon av proteiner hindrer denne prosessen. I dette prosjektet har Arsın brukt sekvensbaserte metoder for å identifisere og produsere en rekke enzymer fra marine bakterier og virus, samt karakterisert deres egenskaper. Ulike strategier ble brukt og evaluert for å bestige overnevnte utfordringer. Studien viser at individuelle verktøy og fremgangsmåter kan bidra til å forbedre identifikasjon av gener og potentielt øke antallet og kvaliteten på enzymer som kan karakteriseres. Arsın konkluderer med at det ikke finnes ett sett med metoder som passer til enhver funnstudie, og riktige metodevalg bør tas i samsvar med forskningsmålene.

Personalia

Hasan Arsın (f. 1988) er født på Kypros. Han fullførte sin bachelorgrad innen biokjemi ved Ege Universitesi i Tyrkia i 2010 og mastergrad i biologi med spesialisering innen mikrobiologi ved Københavns Universitet i Danmark i 2013. Doktorgradsutdanning har vært utført ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Ida Helene Steen og biveileder er Runar Stokke.