Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Målrettede personlige tekstmeldinger til gravide i Palestina

Binyam Bogale Bungudo disputerer 16.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digital Targeted Client Communication for Effective Coverage of Antenatal Care ".

Hovedinnhold

Design og implementering av digitale helseintervensjoner (DHI) for mødre og barnehelse er et raskt voksende felt. Likevel er det begrenset med litteratur som beskriver utviklingen av DHI, og det omtales derfor ofte som en "svart boks". Det er også begrenset med litteratur som beskriver potensielle utilsiktede konsekvenser av DHI.

Binyam Bogale Bungudo undersøker frekvensen og tidspunktet for svangerskapskonsultasjoner i Palestina. Han finner at kvinner ofte har fire eler flere svangerskapskontroller i gjennomsnitt per svangerskap, men at kun 13% av kontrollene skjer i anbefalte svangerskapsuke. Videre finner han ved å intervjue de kvinnene som ikke møter til svangerskapskontroll i anbefalt svangerskapsuke, at de oppfatter sin egen risiko som lav for å utvikle svangerskapsrelatert hypertensjon, diabetes og anemi, og at alvorlighetsgraden er lav selv om slike komplikasjoner forblir ubehandlet. De ser derfor ikke verdien av å følge svangerskapskontrollprogrammet.

Binyam har derfor utviklet en DHI som inneholder målrettede personlige tekstmeldinger til gravide kvinner. Tekstmeldingene er basert på ulike teorier og utviklet med brukere. De har som mål å informere kvinnene om deres risiko for å utvikle svangerskapsrelatert hypertensjon, diabetes og anemi, alvorligheten ved at disse ikke blir behandlet, og å presentere helsestasjonstilbudet og fordelen ved å komme til kontroll i anbefalt svangerskapsuke. Binyam har også testet tekstmeldingene, og funnet at det å sende kvinner informasjon som omhandler risiko i svangerskapet ikke gjør dem mer bekymret i svangerskapet eller mindre tilfreds med tjenestene.

Personalia

Binyam Bogale Bungudo har en mastergrad i internasjonal helse fra Uppsala Universitet, Sverige og en mastergrad i folkehelse fra Jimma University, Etiopia. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Folkehelseinstituttet og Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Hans arbeid er en del av prosjektet eRegistries. Professor J. Frederik Frøen (FHI, UIB) og forsker Kjersti Mørkrid Blom-Bakke (FHI) har vært veiledere.