Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forebygging av mor-barn smitte med HIV i Nord-Uganda

Agnes Kasede Napyo disputerer 24.6.2021 for ph.d.-graden ved Makerere University og Universitetet i Bergen med avhandlingen "Universal antiretroviral therapy for the elimination of mother-to-child transmission of HIV in Northern Uganda ".

Hovedinnhold

I Uganda er flere kvinner enn menn smittet med HIV. Kvinner som er smittet med HIV kan overføre HIV til sine barn under graviditeten, ved fødsel eller når de ammer. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet et program for forebygging av HIV-smitte mellom mor og barn (Prevention of mother-to-child transmission of HIV, PMTCT). Ugandas helsedepartement har innført dette programmet i hele Uganda. Noen av anbefalingene HIV-smittede kvinner får er å beskytte seg mot utilsiktet graviditet, være nøye med å ta antiretroviral behandling slik at virusmengden i blodet holder seg lav, og gi antiretroviral profylakse til babyen samt fullamme barnet de første 6 månedene.

Dette doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved ett regionsykehuset i Lira, Nord-Uganda. Formålet med studien var å undersøke forekomst og faktorer assosiert med: a) utilsiktet graviditet, b) påvisbar virusmengde i blod, c) antiretroviral profylakse til spedbarnet, og d) fullamming. Gravide HIV-smittede kvinner som gikk på universell antiretroviral behandling ble fulgt fra fødsel og frem til barnet var 14 uker gammelt. Oppsummert viser dette arbeidet at risikoen for at barnet blir smittet er høyest dersom mødrene er unge, uten ektefelle, nylig har startet på antiretroviral behandling, eller er blant dem som av og til ikke tar antiretrovirale medisiner, samt blant kvinner som ikke har født på sykehus eller klinikk. Vi anbefaler derfor at PMTCT-programmet i Uganda særlig følger opp kvinner innen disse kategoriene i det daglige, spesielt under rådgivningsøktene om antiretroviral behandling og amming.

Personalia

Personalia Agnes Napyo Kasede er utdannet sykepleier fra Uganda med en mastergrad i folkehelse. Hun er universitetslærer ved Institutt for folkehelse, Busitema-universitetet i Øst-Uganda. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført som en fellesdoktorgrad mellom Universitetet i Bergen og Makerere-universitetet i Uganda. Det ble finansiert av NORHED-programmet ved Norad gjennom «Survival Pluss»-prosjektet. Veiledere har vært Thorkild Tylleskär, Victoria Nankabirwa, Grace Ndeezi, James K Tumwine og Paul Waako.