Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Utforming av en grunnleggende helsepakke for Etiopia

Getachew Teshome Eregata disputerer 15.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Defining the Ethiopian Essential Health Service Package".

Hovedinnhold

For å nå målet om universell helsedekning i et land må grunnleggende helsetjenester prioriteres. Etiopia kan ikke nå dette målet uten å tydelig definere de viktigste helseproblemene og de beste tiltakene for å løse dem. Etiopia utformet i 2005 sin grunnleggende helsepakke, som ble revidert og utvidet i 2019. Pakken består av et sett med prioriterte helseintervensjoner som skal tilbys til alle, på relevant nivå i det offentlige helsesystemet. Prioriteringen må være rettferdig og bærekraftig. Før revisjonen startet måtte landets helsedekning og kostnader og effekt av ulike helsetilbud kartlegges, og dette, sammen med studier av beslutningsprosessen og utfallet av den, er ph.d.-arbeidet til Getachew Teshome Eregata.

I avhandlingen viser Eregata at Etiopias helsedekning i 2015 (målt med UHC-helsedekningsindeks) var lav. Det var betydelig regional variasjon, så vel som variasjon mellom programområder for mødre og barn, infeksjons- og kroniske sykdommer. Det finnes mange typer helsehjelp som er svært kostnadseffektive og som kan redusere Etiopias sykdomsbyrde betydelig hvis de blir oppskalert. Revisjonen av Etiopias grunnleggende helsepakke skjedde gjennom en kunnskapsbasert og åpen prioriteringsprosess med innspill fra eksperter og legfolk. Den vedtatte helsepakken fokuserer på primærhelsetjenesten og knyttes til finansieringsmekanismer som øker likhet i helsetilbudet og beskytter mot fattigdom ved å redusere egenbetaling.

Personalia

Getachew Teshome Eregata har en master i folkehelsevitenskap fra Jimma University og har betydelig erfaring fra ulike lederposisjoner innen det etiopiske helsevesenet. Veiledere fra Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Universitetet i Bergen, har vært professor Ole F. Norheim og dr. Alemayehu Hailu, og fra Addis Centre for Ethics and Priority Setting (ACEPS), Addis Ababa University, dr. Solomon Tessema Memirie.