Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye velferdsordninger endret politiske holdninger i Kina

Kristin Dalen disputerer 17.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Chinese Views on Welfare".

Hovedinnhold

Rask økonomisk vekst og utvikling var den viktigste byggesteinen for det kinesiske regimets politiske legitimitet frem til årtusenskiftet. Men økonomisk vekst førte også til økt ulikhet og misnøye i befolkningen knyttet til ujevn og urettferdig fordeling. For å sikre sosial stabilitet og politisk legitimitet prioriterte kinesiske myndigheter bedre velferdsordninger for hele befolkningen. Men hvordan har bedre tilgang til velferd for alle endret holdningene til regimet blant kinesere flest?

Kristin Dalen bruker tre nasjonalt representative spørreundersøkelser fra Kina i perioden 2004-2014 til å undersøke hvorvidt politisk legitimitet på lokalt og sentralt nivå kan knyttes til sosialpolitikk, hvordan holdningsendringer kan relateres til innføringen av nye velferdsordninger og om sosiale skillelinjer i befolkningen styrkes eller svekkes over tid.

Doktorgradsarbeidet viser at sosialpolitikk er viktig for politisk tillit til lokale myndigheter. Etableringen av nye velferdsordninger har økt befolkningens tiltro til myndighetenes evne til å sikre grunnleggende sosial sikkerhet. Et viktig funn er at inkluderingen av tidligere marginaliserte grupper i velferdsordninger har svekket viktige sosiale skillelinjer i Kina, som den mellom rural og urban husholdsregistrering (hukou), og peker mot at holdninger i større grad sammenfaller med klassiske skillelinjer relatert til økonomi og verdier. Dempingen av de negative konsekvensene av rask økonomisk vekst og etableringen av en bredere velferdsstat styrket det kinesiske regimets politiske legitimitet i perioden fra 2004 til 2014.

Personalia

Kristin Dalen (f. 1974) har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Doktorgraden ble gjennomført ved Institutt for sammenliknende politikk med professor Stein Kuhnle og professor Tor Midtbø som veiledere. Avhandlingen har vært en del av prosjektet «Towards a New Chinese Welfare State: Chinese Perceptions of Distributive Justice» støttet av Norges Forskningsråd. Kristin Dalen jobber som forsker ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning.