Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Dialektbruk og språkholdning blant sicilianske ungdommer

Bodil Moss disputerer 18.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ""Ci-a potemu fari!" Usi e atteggiamenti linguistici tra adolescenti a Catania ("Oss ska klare’re!" Dialektbruk og språkholdninger blant ungdom i Catania)".

Hovedinnhold

Avhandlingen tar for seg hvordan sicilianske ungdommers holdninger til egen dialekt henger sammen med faktisk dialektbruk. Den sicilianske dialekten har tradisjonelt blitt stigmatisert og knyttet til lav sosial status og organisert kriminalitet. Dialektene var lenge førstespråket i Italia, mens italiensk ble hovedsakelig brukt av eliten i skriftlige og formelle situasjoner. Migrasjon, industrialisering, og introduksjonen av massemedier førte til en oppblomstring av nasjonalspråket som resulterte i en nesten fullstendig sensur av dialektene på 1980-tallet. På det mest ekstreme nektet foreldrene barna sine å snakke dialekt.

I dag snakker unge italienere vanligvis en regionalfarget varietet av italiensk sammen med en italo-romansk dialekt. Siciliansk er fortsatt stigmatisert og sett på som et hinder for læring av nasjonalspråket, men dialekten blir også mer og mer sett på som en identitetsmarkør og bærer av kultur og tradisjon. Moss har sett på hvordan denne revurderingen av dialekten kommer til syne hos 400 ungdommer fra Catania gjennom et omfattende datamateriale som består av en dialektmasketest, selvrapportert språkbruk og et talekorpus.

Resultatene viser at den sicilianske dialekten fortsatt lever, men i fragmentert form der tenåringene ofte kodeveksler mellom siciliansk og italiensk innenfor samme setning og situasjon, med italiensk som hovedspråk der dialektord skytes inn med italienske endinger og ordstilling. Dialekten har fremfor alt en ekspressiv funksjon, den brukes humoristisk i uformelle settinger blant familie og venner. Det er kun når dialekten blir brukt innenfor disse rammene at den aksepteres av ungdommene selv. Guttene er de mest habile dialektbrukerne, og det er også de som verdsetter den mest.

Personalia

Bodil Moss (f. 1972) kommer fra Fåvang i Gudbrandsdalen og er bosatt i Bergen. Hun har master i italiensk sosiolingvistikk fra Universitetet i Bergen (2006). Fra 2010 til 2014 var hun stipendiat ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Hun jobber for tiden som universitetsbibliotekar ved Høgskulen på Vestlandet. Hovedveileder har vært professor Marco Gargiulo (Universitetet i Bergen) og biveileder professor Gisle Andersen (Norges handelshøyskole).