Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Når samspillet mellom immunsystemet og nervesystemet feiler

Ida Viktoria Herdlevær disputerer 25.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cerebellar degeneration-related proteins in anti-Yo associated paraneoplastic cerebellar degeneration".

Hovedinnhold

Kreft kan i sjeldne tilfeller føre til betennelse i nervesystemet og gi nevrologiske symptomer. Dette skyldes at immunsystemet reagerer mot kreftceller og samtidig rammer nervesystemet. Vi har studert en form for slike paraneoplastiske sykdommer, nemlig paraneoplastisk cerebellær degenerasjon, som utløses av underliggende bryst- eller eggstokkreft og er assosiert med Yo-antistoff. Yo-antistoff gjenkjenner to proteiner, CDR2 og CDR2L, i spesifikke nerveceller, Purkinje celler, i lillehjernen. Ved en slik immunreaksjon dør disse nervecellene og pasienten mister raskt kontroll over all koordinasjonsevne.

En sentral del av dette doktorgradsarbeidet har vært å avdekke det primære målproteinet for Yo-antistoff, for å øke vår forståelse for de mekanismene som ligger bak sykdommen. Våre funn viser at målproteinet for Yo-antistoff er CDR2L, men CDR2 kan gjenkjennes under bestemte forhold. Kartlegging av proteinenes lokalisering i Purkinje celler viser at CDR2L binder seg til ribosomer. Ribosomer er organeller i cellene som er helt sentral for produksjonen av nye proteiner. Når Yo-antistoff binder seg til CDR2L i Purkinje celler kan dette resultere i at CDR2L ikke får utføre sin normale funksjon. CDR2 lokaliserer seg først og fremst til cellens kjerne, nærmere bestemt i direkte kontakt med proteiner som kan bevege seg ut av kjernen og binde seg til ribosomer. Våre funn viser derfor at det er en direkte sammenheng mellom CDR2 og CDR2L. Disse proteinene er sannsynlig av stor betydning for å forstå hvorfor nerveceller dør ved paraneoplastisk sykdom.

Et viktig ledd i diagnostiseringen av pasienter med paraneoplastisk cerebellær degenerasjon er påvisning av Yo-antistoff i blod eller ryggmargsvæske. Dagens tester er ikke gode nok, og vi har vist at CDR2L er en langt bedre markør for sykdommen enn CDR2. Således vil man ved å lage nye tester for paraneoplastisk sykdom øke den diagnostiske presisjonen av sykdommen, noe som er svært viktig for rask diagnostikk og behandling.

Personalia

Ida Viktoria Herdlevær (f.1992) har studert bioteknologi (B.Sc.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2015) og biomedisin (M.Sc.) ved Universitetet i Bergen (2017). Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 (K1), Universitetet i Bergen, med finansiering fra Helse Vest. Hovedveileder er overlege og professor Christian Vedeler, og biveiledere er ScD Manja Schubert og PhD Sonia Gavasso.