Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Å se er å vite! Også i kreftdiagnose og behandling

Elvira García de Jalón Viñegra disputerer 25.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Preclinical molecular imaging in oncology – From chemical synthesis to clinical translatable applications".

Hovedinnhold

Tidlig påvisning av kreft er avgjørende for pasientens overlevelse. Molekylær avbildning gjør det mulig å oppdage, overvåke og studere individuelle kreftpasienters sykdomstilstander, og bidra til diagnose, valg av behandling, intraoperativ veiledning og evaluering av behandlingseffektivitet.

I sitt arbeid har Elvira introdusert et DNA-segment (et gen) med informasjonen som trengs for å produsere et enzym (nitroreduktase, NTR) i svulstene i dyremodeller av kreft. Hovedaktiviteten til dette enzymet er å konvertere inaktive kjemiske forbindelser til svært giftige forbindelser inne i kreftcellene og dermed drepe disse cellene uten å påvirke friske celler, noe som reduserer bivirkningene av tradisjonell cellegift. Videre kan denne enzymatiske reaksjonen brukes til å aktivere molekyler som kan muliggjøre påvisning av disse kreftcellene. Så langt er ingen slike molekyler tilgjengelig for bruk i mennesker, og den kliniske utviklingen av NTR-baserte terapier har dermed blitt forsinket. Elvira har også vist at positronemisjonstomografi traceren 18F-FMISO, som er klinisk godkjent for annen bruk, er effektiv for avbildning av kreftsvulster som produserer NTR enzymet og for å evaluere effekten av kreftcellespesifikk behandling.

I tillegg, har Elviras arbeid bidratt til forbedrede tilnærminger til fluorescens-basert avbildning innen onkologi og andre forskningsområder. Hun har kjemisk fremstilt og undersøkt ulike fluorescerende molekyler for preklinisk visualisering av NTR. Hun har også studert hvordan svulstvevet i en dyremodell kan oppdages til forskjell fra sunt vev ved bruk av fem forskjellige fluoriserende stoffer, noe som er svært nyttig under kreftoperasjoner. Denne sanntids-fluorescensbaserte visualiseringsmetoden bruker svulstspesifikke molekyler merket med fluorescerende stoffer som hjelper kirurger med å identifisere små kreftlesjoner under operasjonen, noe som kan redusere sjansene for tilbakefall av sykdom og dermed dødelighet.

Personalia

Elvira García de Jalón Viñegra (f. 1989 i Vitoria-Gasteiz, Spania) har en bachelorgrad i kjemi fra Universitat de Barcelona. Hun startet ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen i 2013 som Erasmus-student og fortsatte deretter med å fullføre en mastergrad i Organisk syntese og legemiddelkjemi. Dette meget tverrfaglige doktorsgradsarbeidet ble utført ved Klinisk Institutt 2 og Kjemisk Institutt og Senter for Farmasi. Veiledere er professor Emmet Mc Cormack, professor Bengt Erik Haug og Ph