Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Evolusjon av immunforsvaret hos evertebrater

Andrea Orús-Alcalde disputerer 25.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Innate immune mechanisms in invertebrates: Insights into the Toll pathway, the Imd pathway, and the complement system".

Hovedinnhold

Hvordan beskytter dyr seg mot patogene bakterier og virus? Denne doktorgradsavhandlingen viser hvordan noen av nøkkel proteinene i det medfødte immunforsvaret hos ulike dyregrupper har utviklet seg gjennom evolusjonen. Den første delen forklarer evolusjonen til en familie reseptorer, Toll reseptorene. Disse reseptorene kan detektere en bred rekke av farlige bakterier, virus og sopp. Ved å lete etter Toll reseptorer i 45 ulike dyrearter, ble det funnet at noen arter ikke har disse reseptorene (for eksempel noen flatormer) mens andre dyrearter har høyt antall av Toll reseptorer (for eksempel bløtdyr). Genene med informasjon til å bygge disse reseptorene har blitt duplisert gjennom evolusjonen i noen dyregrupper, og samtidig gått tapt hos dyr med få eller ingen Toll reseptorer. Basert på denne informasjonen er det i denne avhandlingen formulert en hypotese som forklarer hvordan Toll reseptorene kan ha utviklet seg siden de første dyrene oppstod og frem til i dag. Videre så inkluderer studien en analyse av Toll reseptor genene som er uttrykt gjennom den embryonale utviklingen hos noen evertebrate dyrearter.

Den andre delen i avhandlingen fokuserer på immunforsvaret til en marin slimorm, Lineus ruber. Denne arten finnes og kan samles inn fra steinstrender i området rundt Bergen. Denne studien viser at Lineus ruber har mange immun-gener som er felles med mennesker og fluer. I denne ormen bygger disse immun-genene proteiner i nervesystemet, fordøyelsessystemet og i blodet. Dersom man infiserer disse ormene med bakterier så vil noen av immun-genene bli uttrykt for å hjelpe til med å bekjempe bakteriene. Alt i alt viser denne avhandlingen at immun-gener identifisert hos mennesker og fluer også finnes i en rekke andre dyrearter, og den kaster lys over hvordan disse genene har utviklet seg gjennom evolusjonen.

Personalia

Andrea Orús Alcalde oppnådde en bachelorgrad i biologi ved Universidad Autónoma de Barcelona i 2014. Året etter oppnådde hun mastergrad ved Universidad de Barcelona. I 2016 startet hun på doktorgradsarbeidet ved Sars Senteret, et forskningssenter ved Universitet i Bergen. Hennes hovedveileder er Prof. Dr. Andreas Hejnol og Prof. Dr. Rune Male er hennes medveileder.