Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fugler fra tidlig tid i Norge

Samuel James Walker disputerer 18.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Archaeological bird remains from Norway as a means to identify long-term patterns in a Northern European avifauna".

Hovedinnhold

Fokuset for prosjektet er å forstå bedre fuglenes historie i Norge gjennom de siste 10 000 år (Holocene perioden) Min forskning indikerer at det har vært liten endring av fuglearter i Norge gjennom Holocen, med unntak av geirfuglen som ble utryddet i det 19. århundret. Gjennom middelalderen og senmiddelalderen blir domestiserte fuglearter som høns og gjess introdusert i Norge. At domestiserte arter fikk økt betydning endret menneskenes forhold til ville arter ettersom de domestiserte fuglene nå ble en viktigere del av dietten til folk. I middelalderen i Norge var høner nyttige først og fremst på grunn av eggene, men de fikk ganske raskt også sin egenverdi på andre måter. Gjennom mitt prosjekt har jeg også funnet bevis for at det ble arrangert hanekamper i Skandinavia. Den varierte nytten av fugler viser at de i middelalderen og senmiddelalderen ikke bare ble sett på som en matressurs, men også hadde en kulturell betydning. En annen viktig del av denne forskningen var å forstå historisk hvordan fugler ble påvirket av miljøendringer. Bein fra hønsehauk, en vanlig fugl i skoger i Skandinavia, viser at den opprinnelig var større enn dagens fugler. En analyse av beinmaterialet samlet over de siste hundre år, viser at kroppsstørrelsen til disse fuglene gjennom middelalderen etter hvert ble mindre. Vi antar at denne endringen i størrelse skyldes miljøendringer av reduserte skogsområder og redusert tilgang på byttedyr. Ikke minst viser den første osteologiske storskalaundersøkelsen som nå er gjort av bein av atlantisk lundefugl de siste 4000 årene, at populasjonen har endret seg i det nordlige området som resultat av varmere klima i tidligere tid. Dette førte til at flere underarter av lundefugl ble mer vanlig langs Norskekysten enn i dag. Denne forskningen hjelper oss til å forstå hvordan fugler har respondert på klima- og miljøendringer i tidligere tider. Dette er kunnskap som er til nytte for arbeidet med vitenskapelige samlinger og for å beskytte og forstå fuglearter

Personalia

Over the past 4 years I have studied the bone remains of birds from archaeological sites across Norway, with the aim of learning as much as possible about the history of birds in Norway. I am based within the osteological collections within the Natural History department at the University Museum of Bergen. This project has been supervised by Dr. Hanneke Meijer, Dr. Terje Lislevand and Dr. Alistair Seddon.