Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tiden er essensen

James Matthew Fielding disputerer 25.6.2021 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Movement of Thought".

Hovedinnhold

Den østerriksk-britiske filosofen Ludwig Wittgenstein er vel kjent for å ha skrevet disse to svært sentrale verkene: Tractatus Logico-Philosophicus (1921) og Philosophical Investigations (Filosofiske undersøkelser) (posthumt utgitt i 1953), hvor det sistnevnte verk nok mer betraktes som en avvisning av det førstnevnte. Mange forskere vil imidlertid avvise denne holdningen og mene at Filosofiske undersøkelser er en utvikling av og en refleksjon over mange av de sentrale ideene Wittgenstein arbeidet med i Tractatus.

Avhandlingen er en undersøkelse av et heller underbelyst element i Wittgensteins tenkning; et element som i mange tilfeller tjente mer som en drivkraft i Wittgensteins livslange og særegne filosofiske refleksjoner: historie. Her argumenteres det for at Wittgenstein både presenterer en filosofisk relevant og en historisk betinget form for kulturkritikk gjennom sin språkfilosofi. Dette kaster et nytt lys på Filosofiske undersøkelser, både som en respons til de ideene som først ble presentert i Tractatus, og til den måten Wittgenstein selv betraktet den fremtidige filosofiske betydningen av Filosofiske undersøkelser.

I avhandlingens første del følges utviklingen av Wittgensteins tanker om tid og temporalitet fra Tractatus, via Filosofiske undersøkelser, til viktige forskning innen post- Investigations. I andre del undersøkes derimot motivasjonen bak Wittgensteins post-tractariske tilbakevending til filosofien. Gjennom en historisering av selve verket, argumenteres det for at det ikke lenger i dag er mulig å gjenta Wittgensteins kritiske agenda. Dette fordi verket selv er så sterkt knyttet til sine egne historiske særtrekk, og utfra dette stilles spørsmålet: Hva vil det si å filosofere på en wittgensteinsk måte i dag?

Avhandlingen konkluderer med det jeg tenker var Wittgensteins ønske for oss alle, nemlig at vi bryter fri fra de dogmatiske bildene som holder våre tanker 'fanget' og dermed forhindrer dem i å gå videre til andre og mer lønnsomme retninger.

Personalia

James Matthew Fielding (f.1978) er fra Canada og har sin mastergrad fra Universitetet i Leuven, Belgia. Hans interesser er spesielt filosofihistorie, formell ontologi og digital humaniora. Han har forsket ved Universitetet i Leipzig og Saarbruecken i Tyskland, samt ved Wittgensteinarkivet Bergen.