Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Atlanterhavsvann smelter havis i Polhavet og isbreer

Morven Muilwijk disputerer 19.8.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Atlantic Water in the Arctic Ocean - Mechanisms and Impacts".

Hovedinnhold

Havstrømmene i det nordlige Atlanterhavet frakter varme mot nord og havisen kjøler ned planeten vår. Grunnet global oppvarming har Arktis blitt mer enn to ganger varmere enn globalt gjennomsnitt, og isdekket har blitt mindre og tynnere. En del av disse endringene knyttes til endringer i temperatur og mengde Atlanterhavsvann som strømmer nordover med Atlanterhavstrømmen, en forgreining av Golfstrømmen.

I sin avhandling viser Morven Muilwijk hvordan Atlanterhavsvannet har variert i de siste hundre år, hvordan havstrømmene blir påvirket av både naturlige variasjoner i vindmønstre og menneskeskapte klimaendringer, og hvilke følger dette har på smelting av havis, isbreer på Grønland og lagdelingen i Polhavet. Muilwijk viser blant annet at det finnes store naturlige variasjoner i egenskapene til Atlanterhavsvann, men at oppvarmingen i de siste tiår er mye større enn de naturlige variasjonene. Naturlige variasjoner i Atlanterhavsstrømmen knyttes til vindmønstre i de Nordiske Hav; hvor sterke sterkere vind fører til sterkere havstrømmer og mindre is i Arktis.

Muilwijk brukte både historiske observasjoner og numeriske havmodeller til å studere variasjonene i Atlanterhavsvannet, og han har vært med på flere ekspedisjoner i Arktis i løpet av doktorgraden. I 2020 deltok han på historiens største polarekspedisjon – MOSAiC – og var innefrosset på et isflak i fire måneder. I tillegg til havisen, påvirker Atlanterhavsvannet isbreer på Grønland. I et samarbeid med forskere fra USA har Muilwijk studert hvordan Atlanterhavsvannet strømmer inn i Upernavikfjorden i Nordvest-Grønland og smelter isbreene nedenfra. Dette studiet viser hvordan smeltingen påvirker eksporten av ferskvann fra fjorden. I siste del bruker han klimamodeller til å forstå hvordan lagdelingen i polhavet vil endres under et «worst case» fremtidsscenario, og viser at den pågående «Atlantifiseringen» av Arktis vil fortsette, men at det finnes regionale forskjeller i hvordan polhavet påvirkes av global oppvarming.

Personalia

Morven Muilwijk (f. 1991) er opprinnelig fra Nederland, men vokste opp på Myrdal Gard på Tysnes, sør for Bergen. Han har en bachelor og mastergrad i Meteorologi og oseanografi fra Universitetet i Bergen og ble ansatt som stipendiat ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning i 2016, veiledet av professor Lars Henrik Smedsrud og Helge Drange. I løpet av doktorgraden har han arbeidet tett sammen med forskere fra Norsk Polarinstitutt og Scripps Institution of Oceanography.