Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Oppdatering av reservoarmodeller med store datasett

Ricardo Vasconcellos Soares disputerer 9.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Conditioning reservoir models on vast data sets".

Hovedinnhold

"Historietilpasning'' er en metode som benyttes til å oppdatere og forbedre en numerisk modell av et oljereservoar ved å integrere informasjonen fra observerte data, feks. seismiske data og oljeproduksjon. Reservoarmodellen beskriver oljereservoaret og benyttes både til planlegging av nye brønner og til å lage prognoser for fremtidig produksjon. Det er derfor viktig at modellen best mulig representerer oljereservoaret. I dette prosjektet har vi benyttet såkalte ensemble metoder basert på "ensemble Kalman filter'' der mange ulike modeller representerer usikkerheten i reservoarbeskrivelsen og gjør det mulig å bruke statistiske metoder til å oppdatere ensembelet av modeller basert på observerte data. Mer spesifikt har prosjektet benytte såkalte "iterative ensemble smoother'' metoder som nå er operative i flere store oljeselskaper. Et hovedfokus i prosjektet har vært videreutvikling av ensemblemetoder for håndtering av ekstremt store datasett. Spesielt er dette en problemstilling som har dukket opp i forbindelse med utviklingen av nye permanente seismiske kabler som samler in ekstremt store mengder 4D-seismiske data fra reservoaret. Slike kabler er bl.a. installert på Johan Sverdrup hvor dataene vil være sentrale for å overvåke av dreneringen av reservoaret. For å håndtere og benytte de store datasettene har vi benyttet en kombinasjon av datakomprimering, der man henter ut og representerer vesentlig informasjon, og såkalte lokaliseringsmetoder der et redusert antall utvalgte observasjoner benyttes til å oppdatere spesifikke modellvariable. Prosjektet har bidratt med metoder og algoritmer som gjør det praktisk mulig å utnytte informasjonen i nye store datasett til modelloppdatering. De nye algoritmene implementeres nå i operasjonell software. Prosjektet har vært del av et større forskningsprosjekt, DIGIRES ved NORCE Energy, og har vært støttet av Norges Forskningsråd og syv oljeselskaper. Dr. studiet har vært gjennomført i tett samarbeid med Matematisk Institutt, UiB.

Personalia

Ricardo Vasconcellos Soares (f. 1992) har bachelorgrad i Petroleum Engineering fra Universidade Federal Fluminense, Brasil (2015), og mastergrad i Petroleum Engineering fra Universidade Estadual de Campinas, Brasil (2017). Doktorgradsavhandlingen ble veiledet av professor Guttorm Alendal, Dr. Xiaodong Luo og Dr. Geir Evensen.