Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vurdering av HIV-indikatordata rapportering i Kenya

Milka Bochere Gesicho disputerer 24.8.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Development of a systematic method for assessing HIV-indicator data reporting in Kenya".

Hovedinnhold

HIV-epidemien er fortsatt en global utfordring, med de høyeste smittetallene i land i Øst- og Sør-Afrika. For å stanse epidemien har forskjellige internasjonale aktører satt i gang betydelige økonomiske investeringer med sikte på å skalere opp HIV-tjenester. Med dette kommer et behov for data, som gir informasjon om beslutninger og prosesser.

I avhandlingen utvikler og anvender Gesicho en systematisk metode for å vurdere anleggsrapportering av HIV-indikatordata. Denne metoden kan gjenskapes i sammenhenger og land som bruker DHIS2 som det nasjonale datasamlings-,rapporterings- og overvåkingssystemet, med funn som også kan utvides til andre informasjonssystemer for helseforvaltning.

Avhandlingen baserer seg på HIV-indikatordatarapporter samlet i DHIS2 fra 2011-2018 (8 år) fra 11,446 helseinstitusjoner i Kenya. Den systematiske metoden muliggjorde identifisering av kvalitetsproblemer i dataene som ikke kunne identifiseres ved automatiske metoder alene, og fremmet transparent og systematisk rapportering av datarensemetoden som ble brukt. Videre benyttet metoden også maskinlæringsalgoritmer, som resulterte i oppdagelsen av fire homogene fasilitetsrapporterende ytelsesgrupper som ellers kanskje ville forblitt uidentifisert. Dermed ble funn som dreier seg om barrierer og tilrettelegging for rapportering i disse forskjellige gruppene avdekket.

Det kom også frem at offentlige institusjoner presterte bedre for å oppfylle kravene til rapportering av HIV-indikatorer (rapportering av fullstendighet og aktualitet), sammenliknet med private institusjoner. I tillegg frambrakte dashbordet som rapporterer om de forskjellige fasilitetenes ytelse, som ble utviklet som del av metoden, datautforskning og gir et overordnet syn på ytelsesrapportering. Videre kan den utviklede systematiske metodeartefakten i denne avhandlingen være til fordel for HIV-overvåking og evalueringsteam i helseministeriet i LMICs så vel som andre relevante interessenter.

Personalia

Milka Bochere Gesicho har en mastergrad i Informasjonsteknologi fra Strathmore University, Kenya, med flere års erfaring fra å forelese i kurs i Informasjonsteknologi ved forskjellige institusjoner. Hun er også konsulent innen helseinformatikk. Doktoravhandlingen ble utført ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hovedveileder for doktorgradsoppgaven var professor Ankica Babic, og med-veileder var professor Martin Chieng Were.