Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Økt innsikt i biologisk kompleksitet ved eggstokkreft

Shamundeeswari Anandan disputerer 3.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "“Rethinking High-Grade Serous Carcinoma: Development of new tools for deep tissue profiling”".

Hovedinnhold

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft, og i Norge blir 500 kvinner diagnostisert med sykdommen hvert år. Behandlingen som tilbys er en kombinasjon av kirurgi og cellegift. Prognosen er fortsatt dårlig, og færre enn 50% av pasientene blir kurert. Dette skyldes hovedsaklig at sykdommen allerede har spredt seg på diagnosetidspunktet, samt utvikling av kreftceller som er motstandsdyktige mot behandlingen.

En av de største utfordringene er å forstå hvorfor pasienter med lignende sykdomssærtrekk responderer ulikt på samme medisinske behandling. Massecytometri er et lovende verktøy som muliggjør kartlegging av mikromiljøet i kreftsvulstene. Gjennom estimat av mer enn 30 ulike parametre på hver enkelt celle kartlegges identiteten til enkeltcellene, deres sammensetning og samvirke i det vevet som undersøkes.

Anandan har etablert flere massecytometripaneler for analyse av vev fra pasienter med eggstokkreft. Ved hjelp av disse antistoffpanelene kartlegges både kreftceller, immunceller og støtteceller i vevene. Samtidig viser Anandan at standardisering av protokoller for bearbeiding av svulstvev er viktig for reproduserbarheten av resultatene. Ved å analysere en velkarakterisert pasientkohort viser Anandan at sammensetningen av cellene i svulstvev fra eggstokkreftpasienter er svært forskjellige. Noen fellestrekk, som høy forekomst av immunsuppressive myeloide celler, og en sammenheng mellom tilstedeværelse av bestemte dendrittiske celler og kliniske parametre, kunne imidlertid identifiseres.

Funnene i avhandlingen viser viktigheten av standardisering av undersøkelsesmetoder, bidrar til økt sykdomsforståelse, og danner grunnlag for identifikasjon av nye biologiske egenskaper ved svulstene. Bedre og mer målrettet behandling for pasientene vil på sikt kunne resultere i forbedret overlevelse.

Personalia

Shamundeeswari Anandan (f. 1992) er opprinnelig fra Chennai i India og har en mastergrad i bioteknologi fra Vellore Institute of Technology, Vellore, India. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 2, Det medisinske fakultetet og er finansiert av Helse-Vest RHF, Helse Bergen HF, NFR/CCBIO og H2020-MSCA-ITN-2015. Hovedveileder er professor Line Bjørge og biveiledere er professor Emmet McCormack og forsker Liv Cecilie Vestrheim Thomsen.