Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

The role of imaging in ACL reconstruction

Anagha P. Parkar disputerer 27.8.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The role of imaging in anterior cruciate ligament reconstruction".

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker hvilken rolle bildediagnostikk har i rekonstruksjon av fremre korsbånd. Det fremre korsbåndet i kneleddet er viktig for stabil bevegelse i kneleddet. Når det ryker, blir kneet gjerne operert for å gjenopprette funksjonaliteten hos pasienter som har høyt aktivitetsnivå. Etter operasjon brukes ofte bildediagnostikk til å vurdere om operasjonen har vært “teknisk” vellykket. Dette gjøres ved å måle plassering av borekanaler på bilder. Forskjellige måle metoder brukes, og man måler gjerne på forskjellige typer radiologiske bilder.
Vi fant at målinger gjort på forskjellige type radiologiske bilder (konvensjonell røntgen, computer tomografi/CT eller magnetisk resonans tomografi/MR) viser signifikante forskjeller. Forskjeller oppstår fordi noen typer bilder avbilder kneet i hele sin dybde, mens andre viser kun et snitt på noen millimeter. Når to radiologer gjør målinger, så er det minst variasjon når de gjøres på CT bilder. Vinkelmåling av rekonstruert fremre korsbånd fører til oftere falskt positivt funn versus måling av borekanalplassering på CT bilder. Vurdering av MR bilder etter operasjon er komplisert, og det er stor variasjon mellom radiologers vurdering. Radiologer og klinikere bør være kjent med begrensningene av postoperativ MR vurderinger.

Personalia

Anagha P. Parkar (f.1973) har studert medisin ved Ruhr-Universität Bochum. Hun er spesialist I radiologi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. Arbeidet er utført ved Klinisk institutt 1, Det Medisinske Fakultet. Hovedveilder var Professor Eirik Johan Solheim, og bi-veileder var Miraude Adriaensen ved Zuyderland Medisches Centrum, Heerlen, Nederland.