Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Avsetninger og fjellbevegelser

Atle Folkestad disputerer 10.9.2021 for dr.philos ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sedimentary response to tectonism and rifting in basins on the Norwegian shelf and onshore Norway".

Hovedinnhold

Forsenkninger fanger og lagrer avsetninger typisk på land og i kystområder. Disse forsenkninger er ofte dannet av bevegelser i jordskorpen og en finner slike eksempler både i Norge og på den norske kontinentalsokkelen. Mange forsenkninger ble dannet både i Norge og på den norske kontinentalsokkelen etter den Kaledonske fjellkjede-dannelse (400 millioner år siden). Disse forsenkningene ble fylt inn med avsetninger fra omliggende fjell sammen med forskjellige bevegelser rundt disse forsenkningene. Dette har gitt en komplisert innfyllingshistorie av dem.

Den norske kontinentalsokkelen i Jura tiden (201-145 millioner år siden) hadde flere forsenkninger med kyst-avsetninger som deltaer og strender. Disse kyst-avsetninger viser endringer i både form og plassering gjennom tid. Kyst-avsetningsbevegelser kan skje med endring i havvannets volum der kyst-avsetninger føres inn over land eller ut fra land. Den samme kyst-bevegelse kan skapes av bevegelse i jordskorpen som innsynkning eller hevning av land. En tredje prosess er klima, der nedbørs-rikt klima gir mer erosjon av fjell og øker mengden avsetninger ved kysten, mens tørt klima gir lite erosjon av fjell.

Det har vært populært å forklare endringer i avsetninger i forsenkningene på kontinentalsokkelen med endringer i volmet av havet, mens bevegelser i jordskorpen eller klimatiske endringer i mindre grad har vært vurdert. Denne avhandlingen diskuterer hvordan endringer i avsetningsmiljø kan forklares fra endringer i havvolum, klima og jordskorpe-bevegelser både enkeltvis, og i samspill. Funnene i avhandlingen viser at avsetningene i forsenkningene i større grad er påvirket av jordskorpebevegelser enn tidligere antatt, både på regional og lokal skala.

Personalia

Atle Folkestad (f. 1969) avla Cand. Scient. eksamen i sedimentologi/geologi ved Universitetet i Bergen i 1995. Han jobber i dag i Equinor med sedimentologiske problemstillinger. Dr. Philos-avhandlingen er basert på flere artikler skrevet ved siden av jobb over mange år.