Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Robust Optimization for Sequential FieldDevelopment Planning

Lingya Wang disputerer 24.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Robust Optimization for Sequential Field Development Planning".

Hovedinnhold

For å oppnå høy lønnsomhet fra et oljefelt, er det viktig å optimalisere feltutviklingsstrategien før du forplikter deg til en optimal beslutning . I dette arbeidet fokuserer vi på å utvikle praktiske og effektive metoder for å løse reservoaroptimaliseringsproblemer med et diskret sett med handlinger (f.eks. boresekvens av brønner). Denne oppgaven tar tak i utfordringene i sekvensiell optimalisering ved å vurdere tre hovedproblemer: 1) optimalisering av diskrete kontrollvariabler, 2) håndtering av geologisk usikkerhet i robust optimalisering (RO) og 3) regnskap for fremtidig læring når du tar optimale beslutninger.

Sekvensiell beslutningstaking kan formuleres som å finne veien med maksimum belønning i et avgjørelsestre. For å effektivt beregne en optimal eller nesten optimal sekvensiell løsning, utviklet vi en praktisk online-læringsmetodikk avledet fra A* søk. Denne tilnærmingen tillater optimalisering av enten en komplett strategi eller bare de første handlingene til reduserte kostnader ved å begrense søkets dybde. For å oppnå en robust optimal strategi, er det vanligvis nødvendig å vurdere effekten av geologisk usikkerhet ved optimalisering. I stedet for å beregne gjennomsnittlig tilnærming, utviklet vi forskjellige bias-korreksjonsmetoder som brukes på reservoar-gjennomsnittsmodellen til å estimere den forventede verdien mer effektivt. Geologisk usikkerhetsusikkerhet kan reduseres basert på tidligere observasjoner. For å handle optimalt, bør vi også redegjøre for virkningene av fremtidig informasjon før vi forplikter oss til en avgjørelse. I dette arbeidet utvikler vi en nøkkelfunksjonsbasert VOI-analyse for å gjøre optimale beslutninger, effektivt, mens vi vurderer fremtidige læringsmuligheter.

Personalia

Lingya Wang er fra Kina og har an mastergrad i petroleumsfag fra NTNU. Doktorgradsarbeidet utgår fra Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder var professor Guttorm Alendal ved UiB. Medveiledere var Dean S. Oliver, Geir Evensen, Andreas S. Stordal ved NORCE forskningssenter.