Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvem nyttiggjør seg av konsentrert behandling for OCD?

Silje Elisabeth Hasmo Eilertsen disputerer 9.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Who profits from concentrated exposure treatment for Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)? A quality assurance project from the OCD-team in Bergen."

Hovedinnhold

Tvangslidelse eller OCD (obsessive-compulsive disorder) er en psykisk lidelse som rammer 1-3% av befolkningen. Sykdommen er forbundet med lav livskvalitet og stort lidelsestrykk, men med eksponeringsterapi får de fleste pasienter et betydelig bedre liv.

Eilertsen har i tre vitenskapelige artikler sett nærmere på hvilke pasienter som nyttiggjør seg av intensiv eksponeringsbehandling (behandling over fire dager) for personer med OCD. I de to første artiklene ble det undersøkt om pasientenes grad av hardførhet og høysensitivitet påvirket resultatene. Analysene tydet på at behandlingen fungerte like bra for personer med lavere grad av hardførhet eller høyere grad av høysensitivitet. I den siste artikkelen ble det undersøkt om milde restsymptomer på OCD, angst og depresjon etter behandling kunne forklare behandlingsutfall. Resultatene viste at pasienter med flere restsymptomer hadde større risiko for dårligere behandlingseffekt som målt 3-6 måneder etter behandlingsslutt. Samlet sett, tyder dette på at den konsentrerte eksponeringsbehandlingen gir god effekt uavhengig av hvor hardføre eller sensitive pasientene er, men at behandlere bør være ekstra oppmerksom på pasienter med flere restsymptomer ved avslutning.

Veiledere for prosjektet har vært professorer Stian Solem (NTNU), Gerd Kvale og Bjarne Hansen (Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen).

Personalia

Silje Elisabeth Hasmo Eilertsen (f. 1991) fra Jessheim er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (2017). Hun er bosatt i Haugesund og holder på med spesialistutdanningen i klinisk voksenpsykologi. Hun har skrevet sin avhandling parallelt med arbeid som klinisk psykolog ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, akutt ambulant team og døgnpost ved Haugaland og Karmøy DPS. Hun har i stipendiatperioden vært tilknyttet Institutt for klinisk psykologi ved UiB.