Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Koblede fjellkjeder i Norge og Antarktis i jordens midalder

Chengcheng Wang disputerer 14.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nature and geodynamics of Grenville-age orogens in Norway and Dronning Maud Land (East Antarctica) during the assembly of Rodinia: insights into the lateral terminations of the greater Grenville Orogen".

Hovedinnhold

Har du noen gang tenkt over hvordan jordens paleogeografi så ut for 1 milliard år siden? På denne tiden, kalt Grenville alder, kolliderte de fleste av jordens kontinenter og ble samlet i et superkontinent kalt Rodinia. I disse kollisjonene ble en rekke fjellkjeder dannet, hvor typelokaliteten er den såkalte Grenville fjellkjeden. Denne fjellkjeden er den største fjellkjeden hvor to kontinenter kolliderte i Prekambrisk tid og vi ser for oss at den liknet på dagens Himalaya. Denne doktorgradsavhandlingen kobler og sammenlikner fjellkjeder av Grenville alder i Øst Antarktis (Maud beltet) og i Norge (den Svekonorvegiske fjellkjeden). Disse stedene representerer henholdsvis i dag den mest vestlige og den mest østlige delen av Grenville fjellkjeden. Denne studien gir oss en bedre forståelse av hvordan slike varme fjellkjeder avsluttes i de ytterste periferier og hvordan platekonstruksjonen av Rodinia så ut.

Avhandlingen består av fire publiserte artikler. Den første artikkelen foreslår at Maud beltet representerer en subduksjons-relatert akkresjonsfjellkjede langs den kontinentale marginen av Kalahari. Dette skiller seg fra kollisjonsfjellkjeden på den andre siden av Kalahari. Det er foreslått at Grenville fjellkjeden ble avsluttet i den vestlige enden ved en tektonisk overgang fra kollisjon til akkresjon i sammenheng med kollisjon av kontinentene Kalahari og Laurentia. Den andre og tredje artikkelen fokuserer på den tektoniske utviklingen av den kontinentale marginen av Kalahari under oppbruddet av Rodinia og sammenstillingen av Gondwana. Denne hendelsen viser hvordan en serie av kontinentale blokker ble satt sammen for å danne dagens Dronning Maud land i øst Antarktis. Den siste artikkelen fokuserer på det Prekambriske grunnfjellet i Vest-Norge. Resultatene støtter tolkningen av at den Svekonorvegiske fjellkjeden ble dannet under kontinent-kontinent kollisjon og at området representerer avslutningen av Grenville fjellkjeden inn i sørvest Baltika.

Personalia

Chengcheng Wang (1993) tok sin bachelor- og mastergrad ved China University of Petroleum og University of Science and Technology of China. Hun startet sin PhD ved Institutt for geovitenskap, UiB, i 2018 med Prof. Joachim Jacobs (UiB), Dr. Bernard Bingen (NGU) og Dr. Robert J. Thomas (Council for Geoscience, South Africa) som veiledere.