Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Å lage et egg: Et evolusjonært perspektiv fra sjøanemoner

Marion Lebouvier disputerer 20.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Food uptake, lipid transport and vitellogenesis in the sea anemone Nematostella vectensis".

Hovedinnhold

Alle dyr har celler som utfører endocytose, som betyr at små partikler eller signaler tas opp fra utsiden. At denne mekanismen er brukt til å ta opp næring er godt kjent, og sannsynligvis den eldste metoden for næringsopptak. Allikevel er både biologien og evolusjonen til endocytose i næringssammenheng lite kjent. Hvordan næringsstoffer transporteres gjennom kroppen i dyr som ikke har sirkulasjonssystem er også lite studert. For å undersøke mekanismen og evolusjonen av matopptak og næringstransport i dyr, bruker vi sjøanemone som forsøksdyr. Sjøanemoner er nesledyr, en gruppe som også inkluderer koraller og maneter. De er enkle marine dyr med viktige roller i marine økosystem, og oppsto tidlig i evolusjonen, noe som gjør dem til svært interessante for evolusjonsstudier. Målet i dette doktorgradsarbeidet var å rekonstruere hvordan fordøyd mat blir fraktet rundt i kroppen til sjøanemonen. Vi studerte først fordøyelse på innsiden av cellene i dyrets gastriske hulrom, deretter transport av fordøyde næringsstoffer mot egg under utvikling, hvor de tilslutt inngår i eggeplomme. Vi viste hvor fordøyelsescellene befant seg, og demonstrerte at disse utrykte gener funnet i endocytotiske celler i store deler av dyreriket. Arbeidet vårt legger vekt på de sterke likhetstrekkene mellom fordøyelsesceller i dyr så ulike som nesledyr og vertebrater. Denne doktoravhandlingen demonstrerer også for aller første gang den dynamiske transporten av lipid inn i egg i nesledyr via lipid-transporterende molekyl som også finnes i sirkulasjonssystemet til virveldyr og insekter. Dette eksempelet på næringstransport i fravær av et sirkulasjonssystem kan hjelpe oss å forstå de biologiske betingelser som var tilstede da sirkulasjonssystem ble utviklet i andre dyr. Alt i alt, viser funnene at den ‘enkle’ sjøanemonen deler viktige fysiologiske og molekylærbiologiske mekanismer med ‘komplekse’ dyr, og utfordrer derfor vårt syn på evolusjon av fordøyelse og næringstransport i dyreriket.

Personalia

Marion Lebouvier vokste opp nær Paris, i Frankrike. Hun har en bachelorgrad i biologi, fulgt av en mastergrad i oseanografi og marin økologi fra Sorbonne Universitet. I mastergraden, veiledet av Dr A Gram, ble arbeidet fokusert på reproduksjon i kubemaneter. I 2016startet hun sitt doktorgradsarbeid ved Sarssenteret i Gruppen til Dr P. Steinmetz.