Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Et molekyl med stor betydning i sår, arr og tumorer

Moses Musiime disputerer 24.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Novel tools and assays for the study of integrin α11 expression and function".

Hovedinnhold

Arbeidet hans fokuserer på integriner. Det er proteiner som finnes på overflaten av bindevevscellene fibroblaster. Integriner er store reseptorer på cellene sin overflate som forbinder bindevevsproteiner, som for eksempel kollagen, med cellen sitt indre. Denne forbindelsen er nødvendig for cellevekst, celle-migrasjon og genregulering. Musiime har studert α11β1 integrin (en reseptor for kollagen I), som har vist seg å være viktig i forbindelse med sårheling, arrdannelse i vev og tumorvekst.
 

Hovedmålet med studien er å forstå mekanismene for hvordan integrin α11β1 bidrar til fibroblastcellene sin funksjon i forbindelse med kollagen remodellering i tilfeller som ved vevs- og tumor-fibrose. 

I en studie har Musiime karakterisert bindingssetet, eller epitopen, til et nyutviklet antistoff for human integrin α11 undergruppe. I en annen studie kommer Musiime fram til overraskende funn som bryter med tidens anerkjente dogmer innenfor dette feltet. Funnene tyder på at α11β1 integrin kan fungere som en viktig “collagen assembly receptor” på celleoverflaten, som uavhengig av proteinet fibronektin, kan samle kollagen I-fibriller. Slike studier er viktige for forståelsen av hvordan fibroblaster regulerer sårheling, arrdannelse og tumorvekst. Musiime har også deltatt i utviklingen av en ny transgenisk variant av mus. Den nye musestammen, ITGA11-Cre delete-strain, kan brukes til å deaktivere gener på en «integrin α11-specific» måte. Denne musestammen vil anvendes til forskning på sårheling og arrdannelse.

Personalia

Moses Musiime har en bachelorgrad fra Makerere University i Uganda og en mastergrad i biomedisin ved Uiniversitetet i Bergen, i 2017. Etter det har han vært ph.d.-kandidat i professor Donald Gullberg sin gruppe, Matrix Biology, ved institutt for Biomedisin, UiB. Laboratoriet er også tilknyttet Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO).