Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

"Roid rage", en myte eller virkelighet?

Razieh Chegeni disputerer 24.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Anabolic-Androgenic Steroids and Aggression in Humans: Experimental Studies, Subgroups, and Longitudinal Risk".

Hovedinnhold

Anabole-androgene steroider (AAS) bruk er et globalt folkehelseproblem. Imidlertid trenger forholdet mellom bruk av AAS og dets psykologiske bivirkninger, spesielt aggresjon, ytterligere belysning. Resultatene fra eksperimentelle studier om dette emnet er inkonsekvente.

Målet i studie 1 var å systematisk gjennomgå og meta-analysere resultater fra human randomiserte kontrollerte studier på effekten av AAS-administrasjon på aggresjon. Resultatene viste at AAS-administrasjon er forbundet med en liten økning i selvrapportert aggresjon ved bruk av en tilfeldig effektmodell.

Målet i studie 2 var å undersøke mønstre av aggresjon og psykisk lidelse blant AAS -brukere blant mannlige og kvinnelige AAS-brukere. Fem undergrupper av AAS -brukere var identifisert: 1 - høy aggressiv og moderat nød (7,63%) (menn er mest sannsynlig medlemmer av denne undergruppen). 2 - moderat aggressive og nødlidende brukere (18,64%) 3 - moderate nivåer av direkte aggresjon, samt nød og milde nivåer av indirekte aggresjon (22,95%) 4 - brukere med milde nivåer av direkte aggresjon og moderate nivåer av indirekte aggresjon og psykisk lidelse (11,71%) 5 - lave nivåer av aggresjon og milde psykologiske nivåer og mønstre passer begge kjønn.

Målet i studie 3 var å undersøke forekomsten av AAS-bruk og langsgående risikofaktorer for AAS-bruk, spesielt fysisk og verbal aggresjon, fra sen ungdom til tidlig voksen alder. AAS bruk intensjon, å være mann, å bor alene og faktisk bruk av AAS i alderen 18 var prediktive risikofaktorer for AAS-bruksintensjon ved 19 år. Studien indikerer at det ikke er noen langsgående forholdet mellom AAS bruk intensjon og fysisk og verbal aggresjon. Avhandlingen har undersøkt flere faktorer som kan ha betydning for å belyse forholdet mellom AAS-bruk og aggresjon.

Personalia

Razieh Chegeni (f. 1991) er ansatt som forsker ved Institutt for samfunnspsykologi. Doktorgradsarbeidet hennes er gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Hovedveileder for avhandlingen er professor Dominic Sagoe (Institutt for samfunnspsykologi, UiB) og medveileder professor Ståle Pallesen (Institutt for samfunnspsykologi, UiB).