Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Close-up on enzyme-lipid interactions using computers

Emmanuel Edouard Moutoussamy disputerer 16.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Computational Close-up on the Interactions Between Phospholipases and Choline-containing Lipids ".

Hovedinnhold

Fosfolipaser er enzymer som kan kløyve visse lipider i cellemembranen. De er involvert i varierende prosesser som i gift fra giftige dyr eller fordøyelse av lipider. Kolinholdige lipider er den største delen av lipidene som utgjør våre cellemembraner. I denne doktorgradsavhandlingen har Emmanuel sett på interaksjonene mellom to fosfolipaser og kolinholdige lipider. De to fosfolipasene er fosfoipase D toxin fra «recluse» edderkopp gift og bakteriell fosfolipase C. Han brukte databaserte metoder til å måle fosfolipase C affiniteten til lipidet og simulere fosfolipase-lipid interaksjoner. Takket være molekylærdynamikksimuleringer kunne han simulere bevegelsen av atomene molekylene er bygget av og deres interaksjoner. Hans resultater belyste de forskjellige typene interaksjoner som skjer mellom fosfolipaser og membraner, spesielt rollen av et bur (bygget opp av aromatiske aminosyrer), lokalisert i fosfolipase D, i gjenkjenning av kolinholdige lipider. Han anvendte dessuten med suksess et rammeverk for å evaluere fosfolipase-membran affiniteten. Det er den første gangen at en protein-membran affinitet har blitt evaluert med nøyaktighet, og det åpner derfor for nye muligheter for å forstå protein-membran-interaksjoner.

Personalia

Emmanuel E. Moutoussamy fikk sin mastergrad i Bioinformatikk fra Université Paris-Diderot i 2016. I 2016 ble han stipendiat på Universitetet i Bergen med professor Nathalie Reuter som hovedveileder og prof.