Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny design av optimale sekvenser for trådløs kommunikasjon

Dan Zhang disputerer 26.8.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Design of sequences with good correlation properties".

Hovedinnhold

Avhandlingen utforsker sekvenser med gode korrelasjonsegenskaper. Periodiske sekvenser med fordelaktige korrelasjonsegenskaper har mange bruksområder innen kommunikasjonsteknologi. Ideelt sett vil man gjerne ha et sett med sekvenser hvor auto-korrelasjonsstørrelser er utenfor fasen og med veldig små kryss-korrelasjonsstørrelser, helst null. Teoretiske grenser viser imidlertid at de maksimale størrelsene for auto-korrelasjon og kryss-korrelasjon er gjensidig begrenset for et sekvenssett. Det vil si at hvis et sett med sekvenser har gode auto-korrelasjonsegenskaper, er kryss-korrelasjonsegenskapene ikke like gode og vice versa. Det er derfor stor interesse for sekvenssettutforminger som oppnår de teoretiske grensene. I stedet for å være på utsikt etter minst mulig korrelasjonsverdier innen en hel periode, er det også interessant å undersøke familier av sekvenser med ideell korrelasjon i en mindre sone. Slike sekvenser blir referert til som sekvenser med null-korrelasjonssone eller ZCZ-sekvenser, som blir grundig studert på grunn av deres bruksområder i 4G LTE og 5G NR systemer, samt kvasi-synkrone kodedivisjoner med flere tilgangskommunikasjonssystemer.   Artikkel I og II fokuserer på sekvenser med lav korrelasjon i en hel periode, som gir nye konstruksjoner av sekvenssett som oppfyller Sarwate-grensen. Artikkel III-VI er viet til ZCZ-sekvenser, og foreslår ubegrensede familier med gunstige ZCZ-sekvenssett med hensyn til noen bindinger.

Personalia

Dan Zhang begynte på doktorgradsstudiet ved Selmer-senteret ved Universitetet i Bergen i juli 2017. Forskningsinteressene hennes er sekvensdesign, kodeteori og kryptografi. Hun blir veiledet av Matthew Geoffrey Parker, med Lilya Budaghyan, Tor Helleseth og Chunlei Li som medveiledere. Hun tok tidligere en mastergrad i statistikk fra Henan universitet i Kina.