Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan vi måle magefølelsen med ultralyd?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik disputerer 24.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Gastric dysmotility and visceral hypersensitivity – an ultrasound approach to functional GI disorders and diabetic gastroparesis".

Hovedinnhold

I artiklene som avhandlingen baserer seg på, har vi studert i hvilken grad forskjellige pasientgrupper får symptomer etter inntak av et suppemåltid. Symptomene vi har registrert var kvalme, oppfylthet, smerter, ubehag og tidlig metthet. Videre har vi undersøkt magesekkens funksjon som respons på dette måltidet ved å måle i hvor stor grad den øvre delen av magesekken utvidet seg som følge av måltidet (en refleks som kalles akkommodasjon) og størrelsen på den nedre delen av magesekken; et kjent mål på magetømming. Vi har så studert om der var noen sammenheng mellom ultralydmålene og de registrerte symptomene, og kartlagt likheter og forskjeller mellom de forskjellige pasientgruppene. Vi har undersøkt pasienter med blant annet funksjonell dyspepsi, irritabel tarm syndrom og diabetes gastroparese. Hovedfunn fra studien var:1. Pasienter med irritabel tarm syndrom har tegn til endret funksjon av den nedre delen av magesekken. 2. Kvalme er et vanlig symptom hos pasienter med funksjonell dyspepsi, diabetes gastroparese og irritabel tarm syndrom. 3. Ved diabetes gastroparese kan man ved hjelp av ultralyd demonstrere at både øvre og nedre del av magesekken påvirkes av forsinket magetømming. Dette er ikke vist tidligere. 4. Det er ikke mulig å skille mellom normal eller forsinket magetømming basert på symptomer alene hos pasienter med mistenkt diabetes gastroparese. Spesifikke magetømmingstester er nødvendig, og ultralyd av magesekken kan styrke indikasjonen for å gå videre med magetømmingsundersøkelser som for eksempel scintigrafi eller pusteprøver.

Personalia

Elisabeth K. Steinsvik er lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun tok embetseksamen i medisin i 2010 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder: Odd Helge Gilja, biveileder: Trygve Hausken. Stipendiaten utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, UiB, og har samarbeidet tett med Nasjonal kompetansetjeneste for Gastroenterologisk Ultralyd, og Nasjonal Kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, ved Haukeland Universitetssjukehus