Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Unmet Surgical Need in Malawi

Carlos Gomes Varela disputerer 4.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Unmet Surgical Need in Malawi".

Hovedinnhold

Kirurgisk behandling kan redde liv og gi bedre livskvalitet hos mange pasienter. Globalt er det store forskjeller i tilgjengelighet av kirurgisk behandling. Kirurgi har ikke alltid høy prioritet i lavinntektsland. Varela er fra Malawi, et av de fattigste land i verden. Han har utført en stor nasjonal studie i Malawi, med intervjuer av personer fra 1448 husholdninger, fra 28 distrikter. Han har undersøkt befolkningens helsetilstand og behov for helsehjelp. En tredjedel av den malawiske befolkningen lever med en sykdomstilstand som kunne vært bedret med kirurgisk konsultasjon eller behandling. Nesten 6 millioner personer i Malawi, herav 2 millioner barn, lever med en tilstand som kan behandles med kirurgisk inngrep eller konsultasjon. Disse tilstandene er i stor grad enten medfødte eller resultat av skader. En femtedel av barna med en kirurgisk tilstand som ikke er behandlet, har en alvorlig funksjonshemming som påvirker deres daglige liv. I tillegg viser Varela at mangel på transport er en barriere for tilgang på kirurgisk helsehjelp. Mangel på effektiv offentlig transport og veier, samt lange reiseavstander har sammenheng med den manglende behandlingen av pasientene. Mange pasienter dør uten noen form for undersøkelse eller behandling av helsepersonell. De vanligste årsakene til disse dødsfallene er skader og ‘akutt abdomen’. Det er et stort behov for oppskalering av kirurgisk kompetanse i Malawi, men peker også på betydningen av å bygge opp landets infrastruktur i form av veier og transportmuligheter.

 

Personalia

Carlos Gomes Varela (f. 1976) er lege fra College of Medicine, University of Malawi (2002), spesialist i kirurgi fra University of Cape Town, Sør-Afrika (2011) og arbeider som kirurg i Malawi. Arbeidet er et samarbeid mellom Senter for internasjonal helse og Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen, og Haukeland Universitetssykehus. Veiledere: Asgaut Viste, Bente E. Moen og Sven Young, UiB; Nyengo Mkandawire og Reinau Groen.