Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fettstoffers påvirkning på proteiner og neurale celler

Espen Bariås disputerer 25.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Lipid characterisation of a neuronal cell model and insight into effect of the bilayer on alpha-synuclein interaction, misfolding and aggregation".

Hovedinnhold

Proteiner er dynamiske molekyler som regulerer de fleste prosessene i levende organismer. For å kunne utføre disse forskjellige funksjonene er proteiner avhengige av sine 3D-strukturer. Selv med mekanismer for å kontrollere at riktig struktur blir oppnådd kan noen proteiner innta strukturer som er skadelige. Et av hoved tilfellene av dette er dannelse av store fibre som blir observert i nerveceller i pasienter med Alzheimers og Parkinsons. I Parkinsons er det proteinet Alpha-synuclein, et lite protein bestående av 140 aminosyrer, som danner disse. For å forstå utviklingen av Parkinsons har det blitt forsket mye på hvilke faktorer som påvirker strukturen til Alpha-synuclein. En av disse faktorene er fettstoffer, spesielt de som cellemembraner består av. I denne graden har man brukt modellsystemer for å karakterisere interaksjonen mellom Alpha-synuclein og fettstoffer, og hvordan dannelsen av fiber og mellomtilstander påvirkes. Dette viste at tilstedeværelsen av kolesterol var i stand til å hemme interaksjon, spesielt for fettstoffer som ikke har en negativ ladning. I tillegg så man at noen fettstoffer er i stand til å bremse dannelsen av fibre, men at tilstedeværelsen av kolesterol har motsatt effekt. Hvordan komposisjonen av fettstoffer er i nerveceller, der Alpha-synucleinfibrene dannes, er lite dokumenter. Derfor ble fettstoffkomposisjonen til SH-SY5Y cellelinjen, som er mye brukt i Parkinsons forskning, karakterisert. Arbeidet viste at fettstoffer i celle linjen var forskjellig fra det som er rapportert for dyr og menneskehjerne. Å finne eller designe en cellemodell med tanke på fettstoffer er derfor en mulighet for å kunne få en bedre forståelse av hvordan Parkinsons utvikles. Arbeidet befester også lipiders rolle i nevrodegenerative sykdommer

Personalia

Espen Bariås startet på en bachelorgrad i 2011 ved Molekylærbiologi institutt (MBI) som ble fullført i 2014. Dette ble bygget videre på med en mastergrad fra 2014-2016 ved MBI. Doktorgraden ble startet i 2017 ved Instituttet for Biovitenskap, med Øyvind Halskau som hovedveileder og Aurelia Lewis som medveileder.