Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er pollen laget av?

Florian Muthreich disputerer 4.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "New methods in Palaeopalynology: Classification of pollen through pollen chemistry".

Hovedinnhold

Pollen for de fleste er en irritasjon i nesa om sommer og vår, men for noen forsker er pollen en viktig verktøy for å utforske hvordan verden så ut i fortiden. Vinden transportere pollen, som betyr at pollen sammler seg uventer steder. Over tid deponeres mer og mer pollen i såkalte sedimenter i innsjøer og myra. Pollen er laget av sporopollenin som er motstandsdyktig mot forvitring og holder formen over geologisk tid (flere tusen og titusen år). Forsker som er intressert i fortidens vegetasjon plukke ut pollen fra sedimenter og teller pollen. Det er mulig fordi ikke alle typer pollen ser like ut, pollen fra furu ser annerledes ut en pollen fra eik. Å identifisere og telle pollen kalles palynologi. Pollen studier kan hjelpe å forstå hvordan klima endringer har påvirket vegetasjon i fortida, og den kunnskap kan brukes for å forstå framtidens vegetasjon. Grunnlegende metoder i pollen analyse har vært veldig like de siste 100 år, og innebærer bruk av mikroskopi for å identifisere pollen. Noen typer pollen er veldig like i utseende, for eksempel eik pollen har bare få små detaljer som kan brukes for å identifisere forskjellige arter. Det betyr at det er vanlig og identifisere eik pollen bare i tre grupper og ikke i art (det finns flere hundrer arter av eik i verden). Dette taxonomisk limitasjon medfører at rekonstruksjon av eik i fortiden er veldig grov og ikke art spesifik. Florian bruker kemiske methoder å indentifisere pollen, som har potensjal å skille melom arter av fossile pollen. Han bruker infrarød metoder med moderne eik pollen samlet i Portugal og viser at det er mulig å bruke kemisk sammensettning av pollen for identifaksjon av eik arter. Dette er en viktig resultat som kan hjelpe å forbedre identifikasjon av fossil eik pollen og historien om eik arter i fortida. Florian utforsket også sammensettning av sporopollenin ved bruk a flere kemiske metoder og viser at eik arter har forskjeller i sporopollenin som er en viktig bidrag til vetenskaplig kunnskap.

Personalia

Florian Muthreich (f. 1989) er stipendiat ved Institutt for Biovitenskap på Universitetet i Bergen og tilknyttet til PalaeoChem forskningsgruppe. Han har en Msc. i Geoecology fra Umeå Universitetet og Bsc. i Agricultural Ecology from Hohenheim Universitetet i Tyskland. Doktorgradsarbeidet blir utført i sammenarbeid med kollegaer fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Ås og med Professor Alistair Seddon som hovedveileder og professor H. John B. Birks som biveileder.