Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Biomarkører hos nyrekreftpasienter

Gígja Guðbrandsdóttir disputerer 12.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cytokines in Renal Cell Carcinoma".

Hovedinnhold

Nyrekreft rammer nesten 1000 pasienter i Norge årlig. Operasjon er fortsatt eneste helbredende behandling for nyrekreft. For de ca. 30 % av nyrekreftpasientene som utvikler fjernspredning, er det gjort store fremskritt i systemisk behandlingen de siste 15 årene. Disse pasientene lever i dag betydelig lenger enn før. For å velge ut pasienter med høy risiko for tilbakefall og død av sykdommen, og som dermed trenger tettere oppfølgning, bruker vi i dag kreftstadium og svulstaggressivitet. Ettersom dette er faktorer som først er tilgjengelige etter vevsprøver eller operasjon foreligger det et behov for flere preoperative biomarkører som kan predikere overlevelse og risiko for tilbakefall av nyrekreft. I sin Ph.D avhandling har Dr. Gudbrandsdottir undersøkt om ulike cytokiner (signalmolekyler mellom ulike celler) i blodet kan brukes som biomarkører i nyrekreft og om man kan påvise at cytokinene kommer fra nyrekreftsvulsten. I de tre første arbeidene har hun har sett på cytokiner i blodprøver fra pasienter som ble operert for nyrekreft ved Haukeland Universitetssykehus mellom 2007-2010. Blodprøvene var tatt før operasjonen og pasientene er fulgt opp i årene deretter. Flere cytokiner og cytokinreseptorer i studiene viste seg å kunne predikere overlevelse (IL-6, IL-27, VEGF og IL-33Rα) hos de som var antatt helbredet av operasjonen. Noen cytokiner predikerte (IL-6 og IL-27) tilbakefall. Siste studien i avhandlingen viser at IL-6 øker under operasjoner for nyrekreft, og at denne økningen delvis kommer fra selve nyresvulsten og nærliggende vev. Nivå av cytokiner i blodprøver tatt før operasjon kan være hjelpe til med å finne hvilke pasienter har behov for tett oppføling og evt. hvilke pasienter med små svulster en kan kontrollere sjeldnere. Fremover vil det være interessant å se om pasienter med høye verdier uten annen påvist spredning kan ha nytte av tilleggsbehandling (adjuvant behandling) etter kirurgi.

Personalia

Personalia Gígja Guðbrandsdóttir (f. 1978) er født og oppvokst i Reykjavík, Island. Hun fullførte medisinstudiet ved Universitet på Island i 2006. Hun jobbet som lege i spesialisering ved kirurgisk klinikk ved Landspítali Háskólasjúkrahús fra 2007-2009 før hun flyttet til Bergen for å fullføre sin urologutdanning ved Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet er utført ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen og Urologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, i perioden 2017-2021. Professor Christian Beisland er hovedveileder og professor Hans Jørgen Aarstad er medveileder.