Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Assosiative minnesystemer inspirert av nevrale nettverk

Asieh Abolpour Mofrad disputerer 15.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clique-Based Neural Associative Memories".

Hovedinnhold

Avhandlingen analyserer en ny klasse type dataminner som er assosiative. I denne sammenhengen betyr assosiativ at minnesystemene er utstyrt med en evne til å lære og huske relasjoner mellom to eller flere elementer, eller mellom et element og konteksten den forekommer i (for eksempel når eller hvor noe ble sett). Assosiative minner er derfor i stand til å finne relaterte data ved å bruke de innlærte relasjonene. Denne avhandlingen fokuserer på å utvikle og utvide en type assosiativt minne, opprinnelig introdusert av Gripon og Berrou, som er inspirert av nevrale nettverk og måten hjernen behandler informasjon på. Bruk av feilkorrigerende koding og dekodingsteknikker, hentet fra informasjonsteori, forbedrer effektiviteten til disse assosiative minnene betraktelig. Avhandlingen er basert på tre artikler, som studerer forskjellige aspekter ved kodebaserte assosiative minner ved hjelp av formell analyse og simuleringsresultater. I den første artikkelen brukes kodeteknikkene på to abstraksjonsnivå for å forbedre lagringskapasiteten og for å rekonstruere relasjoner som er delvis slettet. Den andre artikkelen foreslår en modifikasjon av strukturen i de opprinnelige assosiative minnene for å forbedre minnets feiltoleranse. Mens minnestrukturen i de to første artiklene kan håndtere enkeltdetaljer av fast størrelse, introduserer den tredje artikkelen en versjon av assosiative nevrale nettverk som kan lære og gjenkalle sekvenser. For eksempel kan slike nettverk, gitt en delsekvens av en lagret melodi, hente frem hele melodien. Alle tre artiklene er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Neural Computation, MIT Press.

Personalia

Asieh Abolpour Mofrad (f. 1985) har akademisk bakgrunn innen matematikk og informasjonsteori. Hun har sin mastergrad i kodingsteori og kryptografi fra Amirkabir University of Technology, Teheran, Iran, 2011. Hun begynte sin doktorgrad i informatikk ved UiB i 2012. Hun fullførte også en doktorgrad i beregningsmessig atferdsanalyse ved OsloMet i perioden 2017-2020. Hun har nylig begynt i en postdoc-stilling ved UiB på prosjektet: DRONE - Drug Repurposing fOr Neurological disEases.