Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Optimering av design av heliummikroskop

Adrià Salvador Palau disputerer 9.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "On the design of Neutral Scanning Helium Atom Microscopes (SHeM)".

Hovedinnhold

Denne avhandlingen fokuserer på studier av flere designelementer for nøytral helium-mikroskop, en ny type mikroskop der heliumatomer brukes som en avbildningsprobe. Nøytral helium-mikroskop er et nytt mikroskopiverktøy som kan brukes til å avbilde skjøre og ikke-ledende prøver.

Blant annet har forfatter funnet at mindre mikroskop ofte er gunstigere, fordi mindre signal går tapt fra atomkilden. I tillegg drøfter forfatter kompromisser som følger fra størrelsen på de forskjellige elementene i mikroskopet. Mindre mikroskop er bedre, men for eksempel mindre «hull» (brukt til å fokusere atomstrålen) er ikke alltid praktisk, fordi atomstrømmen gjennom mikroskopet kan tette igjen hullene, noe som vi føre til tapt signalstyrke. 
I tillegg til å optimere mikroskopdesign, foreslår forfatter et nytt verktøy: et 3D nøytral helium-mikroskop. Dette mikroskopet utnytter at signalet fra strålen sendes ut ved forskjellig intensitet avhengig av vinkelen og helningen til prøven. Dette betyr at helningen kan hentes ut fra intensitetsmålingene, og at heliummikroskop dermed kan brukes til å ta 3D-bilder. Artikkelen med detaljer om disse funnene kommer fra et samarbeid med Universitetet i Cambridge og er den første som beskriver et slikt mikroskop.

Til slutt inkluderer forfatteren en rekke eksperimentelle funn som empirisk støtter ligningene som er brukt til å modellere intensiteten for mikroskopet.

Personalia

Adrià Salvador Palau (Barcelona 1990) studerte fysikk ved Universitat Autònoma de Barcelona. Han flyttet senere til Bergen for å studere på UiB gjennom Erasmus. Han forelsket seg i Norge og ble værende for å fullføre en Mastergrad i fysikk ved UiB. Han gikk etterpå videre med en PhD i maskinlæring ved Universitetet i Cambridge. Gjennom sitt opphold i Cambridge, mistet Adrià aldri sin interesse for fysikk, hvilket førte til at han returnerte til UiB for å studere til sin andre PhD.