Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Protonterapiens effekt på hjernestammen hos barn

Lars Fredrik Fjæra disputerer 25.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Studies of the linear energy transfer and relative biological effectiveness in proton therapy of pediatric brain tumors".

Hovedinnhold

Den største fordelen med protonterapi sammenliknet med ordinær strålebehandling med fotoner er at man kan oppnå lavere dose til friskt vev rundt kreftsvulsten. Dette betyr at man kan redusere senskader etter strålebehandlingen. Likevel kan nærliggende risikoorganer være utsatt for skader fra protonene. Dette doktorgradsarbeidet har undersøkt i hvilken grad protonterapi kan påvirke og skade hjernestammen hos barn behandlet for hjernesvulst.

Relativ biologisk effekt (RBE) beskriver protoners evne til å drepe celler sammenliknet med fotoner. I dagens protonklinikker anser man protonene til å være 10% mer effektive enn fotonene. Det viser seg likevel at denne effekten varierer og er enda høyere i bakre del av svulsten, altså hvor protonene stopper. Denne økningen i RBE er ikke noe som blir modellert under behandlingen i dag, noe som både kan virke inn på muligheten til å utnytte potensialet innen presisjon som protonstråling kan tilby, men også føre til økt risiko for skade som følge av behandlingen

I denne avhandlingen ble derfor RBE i protonterapi modellert og studert ved hjelp av datasimuleringer. Blant annet ble det i samarbeid med et verdensledende protonterapisenter for barn i Jacksonville i Florida, undersøkt om stråleskader på hjernestammen hos barn med hjernesvulst kan henge sammen med økt RBE. Resultatene viste at det er en mulig sammenheng.

Fra og med 2024 vil protonterapi for første gang tilbys i Norge da helt nye behandlingssentre er under konstruksjon i Oslo og Bergen. Det er derfor utrolig viktig å bidra til økt kunnskap om protonterapi slik at behandlingen blir best mulig. Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet har vist at det i større grad bør tas høyde for økt RBE for protoner ved å innføre datamodellering av RBE i klinikken. Dette kan bidra til mer skånsom behandling for utsatte pasienter.

Personalia

Lars Fredrik Fjæra (født 1991) fra Haugesund tok sin mastergrad i medisinsk fysikk og teknologi ved UiB i 2016. Doktorgradsarbeidet ble gjort i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, protonsenteret UFHPTI i Jacksonville, Florida, USA og Aarhus universitetshospital i Danmark. Lars Fredrik er nå ansatt som medisinsk fysiker i Oslo og vil jobbe med protonbehandling når nytt senter står klart i 2024.