Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kvinner, makt og autoritet i Zambezia, Mosambik

Carmeliza Rosario disputerer 24.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Donas da Terra (Female Owners of the Land)".

Hovedinnhold

Rosario presenter nye måter å forstå kvinner og makt i afrikanske samfunn. Hun fremfører en kritikk av hvordan kvinner med makt og autoritet, som mektige innfødte kvinnelige grunneiere (donas) og andre fremstilles i forskningen. Hun hevder at koloniale opptegnelser, samt arbeidet utført av mosambikiske feministiske tenkere og historikere etter uavhengigheten, har misforstått eller ignorert mange av måtene kvinner forholder seg til makt og autoritet i ulike samfunn i Zambezia. Rosario gjør dette ved å se på historien utover det koloniale møtet. Mye av det som i dag er kjent om Mosambik er fra opptegnelser og beskrivelser av portugiseres møter med lokalbefolkningen og deres «merkelige» språk, politiske og sosiale organisasjon og skikker. Disse skriftlige nedtegnelsene fra det sekstende århundre, er den viktigste historiske kilden til informasjon om den lokale befolkningen og kulturen. I disse er det portugiserne og ikke lokalbefolkningen som er i historiens sentrum. Zambezia blir nevnt av forskere som det første koloniserte området i Mosambik. Som en følge av det var kolonisert over lang tid, oppsto et hybridsamfunn. Donas var en del av dette samfunnet. De blir sett på som en anomali som ikke ville ha vært så mektige uten koblingen til de portugisiske settlerene og til kolonipolitikk. Rosario undersøker dermed hvordan samfunnene i Zambezia forstår makt og autoritet, og hvilke kvinner som besitter dem. Hennes funn viser tre forskjellige kategorier av maktkvinner: medlemmer av herskende dynastier, ektefeller av mektige menn og arbeidsledere. Rosario viser også hvordan makt ikke kan forstås som ett konsept. I disse samfunnene fremkommer makt gjennom ritualer; gjennom minneverdige danse- og trommeforestillinger; og av klærne og smykkene man bærer. Hovedbidraget hennes er at hun finner rikelige eksempler på kvinners tilstedeværelse i mektige posisjoner og bidrar til å forstå mekanismene som velger og innlemmer kvinner i makt-stillinger den dag i dag.

Personalia

Carmeliza Soares da Costa Rosario (f.1975), fra Mosambik, har vært stipendiat ved Institutt for sosialantropologi på Universitetet i Bergen, og har en mastergrad i anthropology of development fra samme institutt. Hun jobber i dag som forsker ved Christian Michelsens Institutt. Veilederne hennes har vært professor Bjørn Enge Bertelsen og professor Annelin Eriksen.