Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effektiv og fleksibel modellering av seismiske bilder

Kristian Jensen disputerer 15.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Seismic modelling and deconvolution of prestack depth migrated images through ray-based Point-Spread Functions".

Hovedinnhold

Seismiske bilder genereres når en kilde på jordens overflate sender elastiske trykkbølger innover i jorden. Når bølgen treffer ulike geologiske laggrenser i undergrunnen, vil noe av energien reflekteres tilbake og registreres av mottakere slik at vi kan danne oss et bilde av jordens indre. Omfattende prosessering av rådataene er imidlertid ofte nødvendig og selv ferdigprosesserte bilder inneholder ofte usikkerheter og tvetydigheter.

Gjennom bruk av en datamaskin kan såkalt seismisk modellering gjennomføres for å simulere hvordan et seismisk bilde vil se ut for ulike innsamlingsgeometrier, innsamlingsparametere og prosesseringsparametere over en gitt geologisk modell. Slik simulering kan være nyttig for å kartlegge hvor tvetydigheter oppstår, og for å få en oversikt over hvilke parametere som kan justeres for å minimere tvetydigheter og forbedre kvaliteten på bildene.

I avhandlingen har Kristian Jensen validert og videreutviklet en rask og effektiv metode for modellering av seismiske bilder. Metoden fokuserer på å beregne den lokale belysningen og oppløsningen for gitte punkter i modellen, såkalte punktsprederfunksjoner, som kan anvendes som modelleringsoperatører. Punktsprederfunksjonene er estimert gjennom sporing av bølgens ferd gjennom jorden, referrert til som strålesporing, og en slik implementering tilbyr et effektivt og fleksibelt alternativ til en full implementering av bølgelikningen. I avhandlingen valideres metoden gjennom sammenlikning med bilder generert via nettopp bølgelikningimplementeringer. Metoden anvendes også på flere komplekse paleokarstmodeller for å vise potensialet metoden har for rask modellering av intrikate og detaljerte modeller. Kjennskap til de lokale punktsprederfunksjonene kan videre også bidra til å forbedre oppløsningen i seismiske bilder dersom de anvendes som inverse operatører, og dette blir også verifisert i avhandlingen.

Personalia

Kristian Jensen (f. 1980) vokste opp i Bergen, Norge. Han fullførte en mastergrad i petroleumsgeofysikk ved Universitetet i Bergen, Norge i 2016. Doktorgradsarbeidet har primært vært utført ved institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Førsteamanuensis Isabelle Lecomte (UiB). Biveiledere har vært Professor Leiv-Jacob Gelius (UiO), Senior Research Geophysicist Tina Kaschwich (NORSAR), Professor Børge Arntsen (NTNU) og Professor Einar Iversen (UiB).