Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Severe anemia in Malawian Children

Thandile Nkosi disputerer 24.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Severe Anemia in Malawian Children: Risk Factors, Mortality and Malaria Chemoprevention".

Hovedinnhold

Anemi er en helsetilstand der det ikke er nok friske røde blodceller (RBC) til å frakte oksygen til kroppens organer. I sin mest alvorlige form er anemi en viktig årsak til død og sykehusinnleggelse blant barn. Årsakene til alvorlig anemi er mange og malaria er en av hovedårsakene; nye eller ubehandlede malariainfeksjoner reduserer produksjonen av nye røde blodlegemer og ødelegger eksisterende. Dette svekker evnen til å frakte oksygen i kroppen. Post-discharge malaria chemoprevention (PMC) er bruken av månedlige doser malariabehandling til barn som er i ferd med å komme seg etter alvorlig anemi. PMC har vist seg å redusere gjeninnleggelser på sykehus, tilbakefall av malaria og dødsfall betydelig blant barn i land der malaria er et helseproblem. Med denne bakgrunn ønsket Thandile å vurdere risikoen for død og rollen til PMC blant barn med alvorlig anemi.

Ved å bruke data fra en tidligere studie fant Thandile at barn med alvorlig anemi og underernæring har høy risiko for å dø. Derfor er det avgjørende å undersøke og håndtere underernæring hos barn som har alvorlig anemi, da dette er en annen behandlingsbar faktor forbundet med høy risiko for død. Etter utskrivning fra sykehus blir barn som er i bedring etter alvorlig anemi knapt fulgt opp og dør ofte i lokalsamfunnene. PMC som bruker anti-malariamiddelet, dihydroartemisinin-piperaquine (DP) er en lovende strategi som kan redde mange liv. Thandile undersøkte den mest passende strategien for å levere denne nye intervensjonen til barn som trenger det mest. Hun fant at når PMC ble levert ved bruk av fellesskapsbaserte strategier med involvering av helsearbeidere i lokalsamfunnet (CHW), var etterlevelsen av medisinen høyere enn når den ble samlet inn fra helseinstitusjoner. I tillegg er CHW-er motivert til å administrere PMC-medisiner, noe som betydelig forbedrer aksept og etterlevelse.

Personalia

Thandile Nkosi-Gondwe er lege og epidemiolog ved Kamuzu University of Health Sciences og The Training and Research Unit of Excellence i Malawi. Thandile’s PhD-prosjekt fokuserer på utvikling av intervensjoner for å bedre barnehelse og redusere morbiditet og mortalitet. Veiledere for prosjektet er førsteamanuensis Bjørn Blomberg og professor Kamija S. Phiri.