Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Implementering av elektroniske journalsystemer i Kenya

Philomena Njeri Ngugi disputerer 10.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A Systematic Method for Evaluating Implementations of Electronic Medical Records Systems in Low- and Medium-Income Countries ".

Hovedinnhold

Implementering av elektroniske journalsystemer (EMR) i helsesektoren har de siste årene økt på verdensbasis. Det er drevet av løftet om forbedret kvalitet på omsorgen, pasientsikkerhet og kostnadsreduksjon. Gitt de betydelige forhåndsinvesteringene som er involvert i EMR-implementeringer, er evalueringsforskning avgjørende for å svare på nøkkelspørsmål angående suksessen til implementeringen. Ngugi har i sin avhandling utviklet og brukt en systematisk metode for å evaluere tilstanden til EMR etter implementeringen. Metoden er basert på informasjonssystemets suksessmodellkonstruksjon. Denne metoden kan brukes i lignende tilfeller i utviklingsland. Målet er kontinuerlig overvåking og evaluering av implementering av informasjonssystemer for å fremme vellykket oppskalering og bærekraftige initiativer. Den systematiske metoden muliggjorde utviklingen av et standardsett med indikatorer for å evaluere EMR-bruk basert på fire dimensjoner: systembruk, datakvalitet, interoperabilitet og rapportering. Oppgaven er basert på empiriske data samlet fra 213 KenyaEMR-systemimplementeringer i helseinstitusjoner over hele landet for perioden 2012–2019. Funnene fra serverloggdataene avslørte lave systembruksnivåer som pekte på fremtredende utfordringer som dårlig administrasjon av brukerkontoer. Dette kunne ikke ha blitt avdekket ved bruk av tradisjonelle subjektive metoder som spørreskjemaer. Videre innebar metoden en kvalitativ prosess for å avdekke barrierer og tilretteleggere for bruk av EMR.

Personalia

Philomena Ngugi har et post-masterstipend i helseinformatikk fra University of Nairobi og en mastergrad i informasjonsteknologiledelse fra University of Sunderland, Storbritannia. Hun er veilederstipendiat ved Moi University med mange års undervisningserfaring i IT-fag. Doktorgradsavhandlingen er utført ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hovedveileder var professor Ankica Babic, og biveileder var professor Martin Were.