Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Immunfaktorer i diabeteskomplikasjoner og Sjögren’s syndrom

Magdalena Keindl disputerer 14.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Interleukin-2 receptor in the pathogenesis of diabetic complications and Sjögren's syndrome".

Hovedinnhold

Pasienter med diabetes har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, øyeskader, nyresykdom og nevropati. Høyt blodsukker over tid kan føre til komplikasjoner, men det er flere ukjente faktorer som også bidrar til utvikling av vaskulære diabeteskomplikasjoner.

Magdalena Keindl har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt immunsystemets rolle i progresjon av diabeteskomplikasjoner. I første del av studien undersøkte hun blodprøver fra skandinaviske pasienter med type I diabetes, som er en autoimmun sykdom der kroppen selv bryter ned celler i bukspyttkjertelen. Hun oppdaget en sammenheng mellom økt løselig interleukin-2 reseptor (sIL-2R) i blod og diabeteskomplikasjoner, noe som kan bli påvirket av ulike genvarianter. I tillegg fant hun at immuncellene i blodet var mer aggressive i pasienter med komplikasjoner, som indikerer økt inflammasjon.

Magdalena undersøkte så denne sammenhengen i en ukrainsk studie med pasienter med forskjellige typer diabetes. Hun bekreftet sammenhengen mellom sIL-2R og diabeteskomplikasjoner i type I diabetes, type II diabetes (ofte utløst av usunn livstil) og LADA (langsomt utviklende type I diabetes hos voksne). Samtidig oppdaget hun at pasienter med alvorlig type II diabetes som har behov for insulinbehandling har økt sIL-2R sammenlignet med de som ikke trenger insulinbehandling. Ulike genvarianter var også assosiert med alvorlig type II diabetes.

Til slutt undersøkte Magdalena sIL-2R i Sjögren’s syndrom, som er en autoimmun sykdom kjennetegnes ved tørrhet i munn og øye. Hun oppdaget at økt sIL-2R også er assosiert med alvorlighet av Sjögren’s syndrom. Interleukin-2 reseptor er utrolig viktig for såkalte regulatoriske T celler som er ansvarlig for å dempe uønskete immunreaksjoner. Hos pasienter med Sjögren’s syndrom hadde disse cellene en redusert funksjon.

I doktorgradsarbeidet har hun dermed identifisert en biomarkør som muligens kan hjelpe med tidlig diagnostisering og behandling av diabeteskomplikasjoner og Sjögren’s syndrom.

Personalia

Magdalena Keindl (f. 1992) er oppvokst i Østerrike og kom til Bergen i 2015 som utvekslingsstudent. Hun tok en bachelorgrad (2013) i bioteknologi og mastergrad (2016) i molekylærbiologi i Wien. Doktorgraden (2017-2021) utgår fra Senter for Diabetesforskning og Broegelmanns Forskningslaboratorium ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen med Professor Valeriya Lyssenko som hovedveileder og Professor Silke Appel og Ruchi Jain, PhD som medveiledere.