Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny molekylær mekanisme bak arvelig karinnvekst på hornhinne

Ileana Cristea disputerer 17.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Pellino-2 intracellular localization and inflammasome overactivation in skin and corneal disease".

Hovedinnhold

Hovedfokuset for doktorgradsarbeidet har vært å studere en sjelden arvelig sykdom som gir redusert syn grunnet innvekst av blodårer på hornhinnen. Pasientene utvikler også arrvev på fingre og tær, men er ellers friske. Cristea har funnet en ny genforandring som kan være årsaken til denne sykdommen. Genet som blir forandret heter PELI2. Det koder for et protein (Pellino-2) som man visste lite om før Cristea startet arbeidet sitt.

Cristea har vist at Pellino-2 har en viktig rolle i aktivering av kroppens immunforsvar. Hun klarte å kartlegge et samspill mellom Pellino-2 og andre proteiner som styrer kroppens immunrespons. I immunceller som blir aktivert skjer det en utstrømming av kalium. Cristea har vist at Pellino-2 forflytter seg i cellene som svar på denne kaliumutstrømmingen, og at dette er nødvendig for aktivering av immunresponsen i disse cellene.

Cristea har også funnet en rekke nye proteiner som virker sammen med Pellino-2. Disse proteinene finnes på ulike steder i cellen, og har forskjellige funksjoner. Det ser derfor ut til at Pellino-2 kan være viktig ikke bare for aktivering av immunsystemet, men også andre biologiske prosesser.

Når det gjelder den påviste genforandringen i PELI2 så har Cristea vist at den fører til en overaktivering av immunforsvaret. Dette kan tyde på at, for disse pasientene, er det en sammenheng mellom aktivering av immunforsvaret og innvekst av blodårer på hornhinnen. Dette funnet åpner opp en mulighet for behandling av pasientene.

Personalia

Ileana Cristea (f. 1989) er utdannet provisorfarmasøyt ved Iuliu Hatieganu Universitetet i Cluj-Napoca, Romania (2013). I tillegg har hun en mastergrad i nevrovitenskap fra Rhenish Friedrich Wilhelm Universitetet i Bonn, Tyskland (2015). Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er førsteamanuensis Cecilie Bredrup, og biveileder er professor Eyvind Rødahl.