Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Støtte eksperter med utvikling av simuleringsmodeller

Daniel Kliem disputerer 17.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "System Dynamics in Transition Management ".

Hovedinnhold

Alle som bygger et hus i det urbane Sveits gjør vanligvis som følger: River det gamle huset, kaster rivningsmaterialer på deponier og transporterer nye materialer til byggeplassen. For øyeblikket brukes langt mer grus enn nødvendig, og kapasiteten til deponier er begrenset. Det er deponier som når sine grenser i år, selv om de skal vare til 2040. Løsningen virker enkel: Å stimulere til gjenvinning, gruvedrift og deponering må være dyrere. Lokalt skapes inntrykket av at det fungerer bra, men løsningen blir ikke funnet. Problemet skifter til andre regioner og transportene øker.

Eksperter fra akademia, offentlige etater og industri har gått sammen om et fireårig prosjekt. Vi har utviklet en modell som forklarer systemdynamikk. Modellen skaper en omfattende forståelse av problemet og har frembraktnye temaer og diskusjonspunkter. Takket være den deltakende modelleringsprosessen har vi identifisert handlingsrike eksperimenter til tross for den komplekse dynamikken. Vi trenger en løsning for funksjonelle områder over landegrensene. Romlige planprosesser må omdefineres og ta hensyn til konstruksjonskrevende regioner. Ved hjelp av modellering oversetter vi sosial utvikling til lokale eksperimenter. Våre modeller skaper et grunnlag for beslutninger: det åpenbare målet for å øke prisen på grus er greit. Men når funksjonelle områder er inkludert, fungerer samarbeid som en nøkkel for å forhindre tilleggstransport.

Personalia

Daniel Kliem er vitenskapelig assistent og foreleser ved Institute of Modeling and Simulation ved Eastern Switzerland University of Applied Science. Han kombinerer sin bakgrunn som økonom med systemdynamikk for å få en dypere forståelse av bærekraftspørsmål på tvers av ulike sektorer.