Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fars ungdomsfedme påvirker lungehelse i neste generasjon

Marianne Lønnebotn disputerer 21.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Parental body size and offspring lung health: preparing for parenthood already in childhood?".

Hovedinnhold

Overvekt og fedme er kjente risikofaktorer for astma og lav lungefunksjon. Det er også alminnelig anerkjent at mors miljø og livsstil under svangerskapet er viktig for barnets helse gjennom livet. Nyere forskning kan imidlertid tyde på at både fars og mors miljø og atferd, lenge før de får barn, kan ha betydning for framtidige barns helse. I sitt doktorgradsarbeid undersøker Lønnebotn om overvekt/fedme i barndom, prepubertet og voksen alder, hos både gutter og jenter, påvirker lungehelse hos deres framtidige barn. Lønnebotn har brukt data fra store helse-undersøkelser fulgt over flere tiår og med informasjon fra flere generasjoner (ECRHS, RHINE og RHINESSA, www.rhinessa.net). Hun brukte kroppssilhuetter som mål på overvekt tilbake i tid, etter å ha funnet at disse pålitelig reflekterte tidligere fedme hos voksne kvinner og menn og økte proporsjonalt med tidligere målt kroppsmasse. Lønnebotn sitt arbeid viser at overvekt hos gutter som startet før stemmeskiftet, er forbundet med økt astmarisiko hos fremtidige barn, og lavere lungefunksjon hos fremtidige sønner. Hun fant ingen effekt av fars overvekt som startet etter puberteten, eller av mors overvekt. Man brukte moderne analysemetoder som kan ta høyde for flere typer feil og mangler, slik at Lønnebotn konkluderer at det er svært sannsynlig at overvekt/fedme i gutters barndom/prepubertet faktisk kan skade lungehelse i neste generasjon. Doktorgradsarbeidet er banebrytende, og gir grunnlag for videre forskning på fars rolle for neste generasjons helse, prepubertet hos gutter og mekanismer for overføring av miljøeffekter over generasjoner. Arbeidet viser også hvor alvorlig det er at overvekt hos barn og unge øker - og åpner for helt nye perspektiv i arbeidet for å bedre folkehelsen. Vil vi kunne forbedre helsen i to generasjoner ved å sette inn ressurser på å bedre livsstil og miljø i et viktig sårbarhetsvindu hos barn og unge?

Personalia

Marianne Lønnebotn (f. 1972) er utdannet sykepleier (1995-98) og jordmor (2005-07) ved Høgskolen i Bergen. Fullførte master i sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen i 2015. Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Francisco Gomez Real, med professor Shyamali Dharmage og Jorunn Kirkeleit som medveiledere.